Jan 23, 2020   8:29 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern Methods and RT algorithms of controlling propulsion units in automotive systems
Written by (author): Ing. Gábor Patassy
Department: Department of electrical power engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné metódy a RT algoritmy riadenia pohonných jednotiek v automobilových systémoch.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá modernými metódami riadenia mechatronických pohonných systémov a skúma ich využiteľnosť najmä v automobilovej technike. V teoretickom časti úvodu sú analyzované vybrané typy elektrických pohonov a metód riadenia. Sú rozobraté detailne všetky typy modelov, sú vymenované výhody a nevýhody jednotlivých opisov. Na začiatku sú spomenuté klasické metódy riadenia týchto pohonov, ktoré sú zastarané a stratové, ďalej sú uvedené nové metódy riadenia týchto pohonov. Diplomová práca je zložená z dvoch častí. V prvej časti práce sú vysvetľované základy automatizácie a algoritmov riadenia. V prácie sú ozrejmené základné pojmy ako regulačný obvod, regulátor, kvalita riadenia, stabilita riadenia. Sú zároveň vysvetlené základy pre vytvorenie stavových modelov a PID regulátorov. Pre nasadenie riadiacich algoritmov do reálnych systémov bol vybratý nástroj Toolbox-Real Time Workshop z programu Matlab. Tento nástroj je vhodný vtedy ak chceme aplikáciu riadenia realizovať na mikropočítači. V praktickej časti bol modelovaný jednosmerný motor v programe Matlab a Simulink viacerými spôsobmi, využitím opisov pomocou prenosovej funkcie a stavového modelu. Pre tieto typy modelov boli navrhnuté PID a stavové regulátory, a vybrané tie návrhy, ktoré zabezpečia vysokú kvality regulácie.
Key words:Stavový model, PID regulátor, Kvalita riadenia, Riadenie, Elektrické pohony

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited