Jan 23, 2020   8:13 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:State space control methods of mechatronics systems
Written by (author): Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy stavového riadenia mechatronických systémov
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť grafické užívateľské rozhranie v programovom prostredí MATLAB - Simulink, umožňujúce návrh algoritmov riadenia v stavovom priestore a simuláciu výstupných riadených veličín pre vybrané mechatronické systémy. V práci je opísaná metodika modelovania systémov, riešenia stavových rovníc, ako i vyšetrovanie stability a vlastností systémov v stavovom priestore. Zaoberá sa metódami riadenia v stavovom priestore, návrhom a výpočtom spojitých i diskrétnych regulátorov. Opisuje postup návrhu grafického užívateľského rozhrania a vysvetľuje princípy niektorých funkcií využívaných pri práci s objektmi v GUI. Navrhnuté regulátory boli overené simulačne na modeloch mechatronických systémov odvodených od experimentov na skutočných systémoch.
Key words:mechatronický systém, regulátor, GUI, Stavový priestor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited