Jan 25, 2020   5:28 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predictive control of nonlinear dynamical systems with Artifical Neural Network
Written by (author): Ing. František Žáček
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov UNS
Summary:Diplomová práca sa zaoberá prediktívnym riadením nelineárnych dynamických systémov. Cieľom práce je naštudovať metódy prediktívneho riadenia a vytvoriť podporný programový systém pre modelovanie a prediktívne riadenie priemyselných procesov pomocou umelých neurónových sietí (UNS). V teoretickej časti sa venujeme prediktívnemu riadeniu, kde je spomenutých viacero štruktúr algoritmov riadenia s predikovaným krokom. Praktická časť pozostáva z návrhu a realizácie programu s grafickým rozhraním, kde zadávame parametre pre identifikáciu nelineárnych systémov, modelovanie viacvrstvovej umelej neurónovej siete (MLP), jej následné testovanie aj so zvoleným krokom predikcie a konečné riadenie procesu. Ako objektom modelovania a riadenia je zostavených viacero nelineárnych dynamických systémov. Výsledky modelovania a simulácií prediktívneho riadenia sú zachované v grafoch.
Key words:umelá neurónová sieť, model, nelineárny dynamický systém, prediktívne riadenie, trénovanie, testovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited