Jan 26, 2020   4:25 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Critical processes modeling in energetics with artificial neural networks
Written by (author): Ing. Matej Petrík
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Števek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie kritických procesov v energetike umelými neurónovými sieťami
Summary:Diplomová práca sa zaoberá úlohami modelovania, simulovania, riadenia a diagnostiky výroby elektrickej energie jadrovým reaktorom pomocou umelých neurónových sietí. V práci je uvedený prehľad problematiky potrebný na pochopenie výroby elektrickej energie ako aj vybrané kritické procesy prebiehajúce v elektrárni. Práca rieši prognostickú oblast' modelovania kritických procesov, teoretický a praktický základ doposial' známych algoritmov na učenie a optimalizáciu umelých neurónových sietí, výhody metód evolučného vývoja a programovania. Analytická čast' rozoberá vybrané softvérové balíky určené na implementáciu umelých neurónových sietí. Implementačná časť obsahuje popis vytvorenia genetického algoritmu na trénovanie neurónovej siete a jeho prevádzkové vlasnosti. Kapitola o riadení modelu hovorí aké softvérové a modelovacie prostriedky boli použité k výpočtom akčných zásahov do systému.
Key words:energetika, neurónová sieť, umelá inteligencia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited