Jan 28, 2020   11:48 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Intelligent embedded systems based on fuzzy logic
Written by (author): Ing. Milan Ďuriška
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh, aplikácia a verifikácia navrhnutého riadenia na báze fuzzy logiky. Práca obsahuje úvod do automatického riadenia, úvod do teórie klasických množín, fuzzy množín a podrobný prehľad o problematike fuzzy riadenia. Popisuje štruktúru fuzzy logického systému a porovnáva rôzne metódy návrhu fuzzy regulátorov, ich výhody a nevýhody. Praktická časť sa zaoberá postupom pri návrhu optimálnej štruktúry fuzzy regulátora pre riadenie tepelného kanála školskej tepelno - optickej sústavy. Návrh fuzzy regulátora je následne implementovaný do vnoreného systému MC9S08LC60 od spoločnosti Freescale. Implementácia fuzzy regulátora slúži na verifikáciu návrhu a vyhodnotenie výsledkov riadenia pomocou fuzzy logiky.
Key words:fuzzy logický systém, fuzzy množiny, fuzzy regulátor, vnorený systém

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited