Jan 20, 2020   3:43 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COMPREHENSIVE MECHATRONIC SYSTEMS FOR LASER BEAM SWEEPING
Written by (author): Ing. Jakub Bendžala
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia komplexného mechatronického systému pre rozmietanie laserového lúča
Summary:Práca sa zaoberá problematikou rozmietania laserového lúča pomocou mechatronického systému. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať mechatronické zariadenie pre rozmietanie laserového lúča, ktorého hardvérová časť sa bude skladať z manipulátorov natáčajúcich zrkadlá pre polohovanie lúča a ovládačov manipulátorov zabezpečujúcich ich dostatočne presné a rýchle polohovanie. Návrh softvérovej časti systému bude pozostávať prevažne z výberu vhodného spôsobu riadenia pre ovládače a jeho následného ladenia. Práca pozostáva z analýzy problematiky a existujúcich systémov rozmietania laserového lúča, opisu a analýzy jednotlivých SW a HW riešení problematiky, návrhu softvéru a hardvéru pre riadenie rozmietavačov laserového lúča. Práca tiež obsahuje overenie navrhovaného riešenia s vlastným návrhom metód riadenia. Ďalej práca obsahuje popis a výsledky realizácie experimentov mechatronického systému rozmietania laserového lúča.
Key words:mechatronický systém, galvanometer, laserová projekcia, rozmietavanie laserového lúča

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited