Jan 23, 2020   10:16 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Desin of complex SW and HW system used for displaying transmission gear
Written by (author): Ing. Marek Cebák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh komplexného SW a HW systemu pre zaraďovanie rýchlosti
Summary:Predložená diplomová práca sa zaoberá systémom zobrazovania aktuálne zaradeného rýchlostného stupňa v závodnom prototype automobilu VW RALLY TOUAREG. Navrhnutým komunikačným modelom sa získavajú CAN správy z CAN zbernice vozidla. Z CAN správ sa pomocou navrhnutého SW exportujú údaje o hodnotách fyzikálnych veličín zo snímačov otáčok kolies a otáčok motora. Na základe matematických operácií je možné určiť aktuálne zaradený prevodový stupeň a zároveň informovať o otáčkach motora zobrazením aktuálne zaradeného rýchlostného stupňa v trojúrovňovom farebnom rozlíšení.
Key words:zaradený prevodový stupeň, Atmel Studio, CAN bus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited