Jan 20, 2020   9:17 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hardware realization of PID controller based on FPGA
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HW realizácia PID algoritmov na báze FPGA štruktúr
Summary:Cieľom diplomovej práce je aplikácia obvodov FPGA pre riadenie procesov s rýchlou dynamikou. V práci sú aplikované predovšetkým diskrétne PID algoritmy riadenia, ktorých implementácia tvorí nosnú časť predloženej diplomovej práce. Pre zabezpečenie úloh riadenia je v práci realizovaná analýza hardvérových a softvérových modulov a prostriedkov, potrebných pre efektívne riadenie z využitím FPGA štruktúr. Ako proces s rýchlou dynamikou je použitý systém DC motorov, ktorý bol identifikovaný z cieľom získania matematického modelu. Pre riadenie systému DC motorov je použitý obvod FPGA z rodiny Spartan-6 od spoločnosti Xilinx. Analýza dostupného vývojového prostredia a možnosti implementácie riadiacich algoritmov uvedeného obvodu sú realizované tak pre účely tejto práce, ako aj pre ich ďalšie využitie pri výučbe a výskume. Hlavným výsledkom diplomovej práce je návrh a implementácia riadiacich algoritmov vo vývojovom prostredí Xilinx ISE. Navrhnuté a implementované algoritmy riadenia sú na hardvérovej úrovni pre systém DC motorov úspešne otestované a verifikované.
Key words:PID diskrétne algoritmy, FPGA, systém DC motorov, Xilinx Spartan-6

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited