14. 10. 2019  2:47 Boris
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Janíček, PhD.
Identifikační číslo: 1958
Univerzitní e-mail: frantisek.janicek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Ředitel - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Dipl.-Ing. AYID ADAILEH, PhD.
Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Dipl.-Ing. AYID ADAILEH, PhD.
Nové technologické riešenia v oblasti využitia veternej energie v kombinácii s využitím slnečnej energie
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Lucia Achbergerová, PhD.
Diagnostika vysokonapäťových transformátorov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Bažík
Nasadzovanie elektrických ochrán pre systémové elektrické stanice PS SR
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lukáš Belko
Algoritmy moderných digitálnych ochrán
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Belko
Vplyv parametrov generátora na nastavenie a skúšky generátorových ochrán
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Roman Caban
Využitie palivových článkov v elektroenergetických sústavách
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Roman Caban
Využitie palivových článkov v elektroenergetických sústavách
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anton Cerman, PhD.
Analýza noriem pre elektrické stanice v distribučnej a prenosovej sústave
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Anton Cerman, PhD.
Modelovanie spätných prúdov v elektrickej trakcii
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Český
Design of a modern medium voltage switchgear utilizing the latest available technologies in medium voltage networks
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Lukáš Český
Návrh a analýza jednopólového prístrojového transformátora napätia
srpen 2020Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Čief
Databáza energetických zdrojov STU
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Čirip
Databáza solárnych elektrární na území Slovenskej republiky
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Richard Diosi
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Dubeň
Databáza elektrických staníc distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Dudášik
Vytvorenie mikrozdroja s výkonom do 100 kW pre vybranú lokalitu v závislosti od ekonomických ukazovateľov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Dudášik
Zverejňovanie technických informácií v energetike
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.
Analýza výroby vodíka so zameraním na termochemické cykly dekompozície vody
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Fečo
Návrh vypínacieho plánu pre priemyselný podnik
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: PhDr. Sejdo Ferati, PhD.
Model pre návrh environmentálne optimálnych technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti so zavádzaním účinného systému energetického manažmentu
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Ferenc
Databáza výrobcov biomasy na Slovensku
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Martin Fobel
Databáza zariadení využívajúcich biomasu na území Slovenskej republiky
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Martin Gajdoš
Analýza rizika údržby bezpečnostných systémov počas výkonovej prevádzky reaktora VVER440/V213
červen 2021Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Viktor Gál
Databáza prvkov zapúzdrených rozvodní
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Guniš
Návrh overovania porovnávacích digitálnych ochrán
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Guniš
Nové prístupy v chránení elektrických staníc
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Hajduček
Hydrolýza – možnosť efektívneho využitia biomasy
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Peter Hajduček
Posúdenie energetickej efektívnosti mikro-kogeneračnej jednotky využívajúcej procesy pyrolýzy a splyňovania drevnej štiepky
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jozef Halada
XXXXX
září 2012Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jozef Halada
Zvyšovanie spoľahlivosti ľudského faktora prostredníctvom prípravy personálu pre jadrové zariadenia
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Igor Halán
Ekonomické zhodnotenie nákladov na prevádzku tepelných a jadrových zdrojov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Halán
Technicko-ekonomické výpočty efektívnosti nasadzovania energetických zariadení do elektrizačnej sústavy
únor 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Halán
Technicko-ekonomické výpočty efektívnosti pre nasadzovanie energetických zariadení do elektrizačnej sústavy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Halán
Vybrané technicko-ekonomické úlohy v elektroenergetike
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Vladislav Hanák
Kombinovaná výroba elektriny a tepla a jej vplyv na elektrizačnú sústavu SR
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Tomáš Hanus, MBA
Legislatívny model trhu s implementáciou 4. energetického balíčka EÚ
srpen 2021Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Harmata
Využitie rozvodov verejného osvetlenia pre integráciu nabíjačiek pre elektro vozidlá (E-Mobility)
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Robert Hassel
Vytvorenie námrazových máp pre Slovenskú republiku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
Štandardy kvality v sieťových odvetviach a ich implementácia v Slovenskej republike
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominik Ivan
Trakčné batérie, ich bezpečnosť a ochrana pred elektrickým prúdom
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Ivičič
Ekonomické zhodnotenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Ivičič
Ekonomické zhodnotenie zdrojov elektrickej energie (ECO)
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslav Jančovič
Databáza malých vodných elektrární na území Slovenskej republiky
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Miroslav Jančovič
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Januška
Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Milan Javor
Databáza zariadení využívajúcich biomasu na území Slovenskej republiky
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Jedinák, PhD.
Metódy prideľovania cezhraničných kapacít v regióne CEE
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Jedinák, PhD.
Nápravné opatrenia pre dodržiavanie bezpečnostného kritéria N-1
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Judiny
Elektrické rozvody pre napájanie priemyselných objektov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Judiny
Prístrojové transformátory prúdu a napätia pre elektrické stanice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Káčerík
Hydrolýza – možnosť efektívneho využitia biomasy
září 2015Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Káčerik
Zásady projektovania bioplynových staníc a ich pripojenie do distribučnej sústavy
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Kalina
Návrh funkčného modelu trhu s elektrickou energiou v SR
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Milan Kližan
Využitie princípu implózie ako obnoviteľného zdroja energie
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Mgr. Ing. Katarína Knošková
Analýza právnej úpravy regulácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Ing. Katarína Knošková
Dôvody a dôsledky právnej úpravy regulácie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jozef Kováčik, PhD.
Monitoring neštandardných udalostí v napäťových systémoch rozvodní ESSR
listopad 2009Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Zoltán Kováč
Využívanie generovaného odpadového tepla z umelých sveteľných zdrojov
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Emil Krondiak, PhD.
Cena elektriny a jej výpočet na liberalizovanom trhu s elektrinou v Slovenskej republike
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Oliver Kubačka
Audit osvetlenia v priemyselnej budove
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: JUDr. Milan Kubala, PhD.
Vplyv primárnej a sekundárnej legislatívy v oblasti trhu s elektrickou energiou
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Juraj Kubica, PhD.
Parametrický model bioplynovej stanice
únor 2013Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Vladimír Kujan, PhD.
Energetika asynchrónnych pohonov s frekvenčným meničom modernizovaných zdvíhacích zariadení a ich vplyv na elektrickú sieť
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Ján Kumančík
Modernizácia vybraných centrálnych zdrojov energie v rámci železničnej spoločnosti
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ján Kumančík
Opotrebenie trakčných motorov na pohon elektrických vozidiel v železničnej prevádzke
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Lačný
Vybrané problémy ekonomiky jadrovej energetiky
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Lazorík
Návrh laboratória impedančných ochrán
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Fedor Lenďák
Komplexné sledovanie námrazy na prenosových vedeniach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Fedor Lenďák
Komplexné sledovanie námrazy na prenosových vedeniach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Fedor Lenďák
Návrh laboratória rozdielových ochrán
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Gabriela Liptáková
Oceňovanie prenosovej kapacity pre vnútrodenný trh
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erik Longauer
Digitálne optomagnetické senzory a ich využitie v oblasti digitálnych ochrán
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anton Machnič
Digitálna knižnica energetiky a obnoviteľných zdrojov energie
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Dipl.-Ing. Miroslav Majerčík
Obnoviteľné zdroje energie
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Makiš
Aplikácie zapojení prístrojových transformátorov pre vybrané elektrické ochrany
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ján Michalík, PhD.
Topológia výkonov a nákladov na elektrickú energiu v elektrizačnej sústave
srpen 2010Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Michalík
Odstránenie bariér transparentnosti a poskytovania údajov na trhu s elektrinou
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Rastislav Michalka
xxxxx
září 2012Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Miklošík
Databáza malých vodných elektrární SR
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Dragan Minovski, PhD.
Vplyv obnoviteľných zdrojov energie na podporné služby v elektrizačnej sústave a funkčný model trhu podporných služieb a regulačnej energie v Macedónskej republike
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Bc. Jan Misovic
Integrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavy
květen 2023Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Marek Molnár
Databáza ochrán elektrických staníc v prenosovej sústave
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Nemčovič
Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Nemčovič
Využitie hydroenergetického potenciálu na Slovensku do roku 2030
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Isaac Newton
Optimalizácia zdrojov elektrickej energie v podmienkach západnej Afriky
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ľubomír Nikodem
Databáza malých vodných elektrární SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Novanský
Negatívne vplyvy obnoviteľných zdrojov energie na napäťové sústavy SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Matej Pavelka
Energetické zdroje a ich hodnotenie
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Slavomír Pavličko
Spoľahlivostná analýza zabezpečeného napájania II. kategórie
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Petrek
Elektrické stanice a ich úloha v elektrizačných sústavách
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Peter Pindeš
Databáza výrobcov biomasy na Slovensku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Ján Poničan
Model efektívneho potenciálu a využitia biomasy
červen 2021Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Richter
Fotovoltické systémy a ich hodnotenie z hľadiska technického, ekonomického a životnosti a vplyve na životné prostredie
srpen 2017Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Dipl.-Ing. Thorsten Ruhnke
Nové technologické riešenia v oblasti využitia veternej energie v kombinácii s využitím slnečnej energie
prosinec 2017Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Rzavský
Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Mgr. Matej Sadloň
Vybrané legislatívne problémy týkajúce sa implementácie 4. energetického balíčka EÚ
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Ľuboš Samsely
Spoľahlivosť v prenosovej sústave v aplikácii zmien nasadzovania obnoviteľných zdrojov
září 2016Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Servicky
Databáza fotovoltaických elektrární na území Slovenskej republiky
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Servicky
Majetok STU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Christian Schulze, PhD.
Rozšírené možnosti analýzy zásobovania budov energiou pomocou evolučných algoritmov
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Skoupý
Návrh laboratória moderných elektrických ochrán
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Sláma
Energetická koncepcia SR v podmienkach novej legislatívy v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Sláma
Koncepcia rozvoja energetických zdrojov Slovenskej republiky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Szombath
Trendy vývoja ochrán vedení 400 kV
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Juraj Šedivý, PhD.
Organizátor meraní ako subjekt liberalizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike
září 2011Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Šedivý, PhD.
Zúčtovanie odchýlok v podmienkach SR na liberalizovanom trhu s elektrinou
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Šindler
Elektrické zapojenie vodných elektrární na Vážskej kaskáde
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Šindler
Návrh rozvádzačov vysokého napätia v distribučnej sústave
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Dagmar Šoková
Zadajte názov práce
září 2014Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Špirko
Systém fotovoltických článkov integrovaných v oknách
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marek Špok, PhD.
Súčasné a budúce úlohy jadrovej energetiky vo výrobe elektrickej energie
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Štetka
Návrh malej vodnej elektrárne na vybranom vodnom toku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniel Štrkula
Analýza spoľahlivosti vyvedenia výkonu z jadrovej elektrárne
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Šulc
Funkcie obchodného dispečingu v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Šulc
Funkcie organizátora trhu s elektrinou
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Šulc
Zadajte názov práce
září 2012Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Tomášek
Návrh rodinného domu s inteligentným riadením (smart-home)
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Tomášek
Návrh vypínacieho plánu pre priemyselný podnik
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Igor Tomiš
Predikcia výroby elektriny z fotovoltických elektrárni na území Slovenska
září 2019Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Tomiš
Zadajte názov práce
září 2012Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Tószegi
Mikrozdroj pre zabezpečenie odberu 10 kWh domácnosti
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Tószegi
Návrh smart-home samostatného objektu do 10 kW
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Marián Uhrík
Energetická efektivita v kontexte legislatívy EÚ a SR
září 2018Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Marián Uhrík
Zadajte názov práce
září 2012Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Valko
Ekonomické aspekty investícií do veternej energie a biomasy
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Filip Wagner
Databáza ochrán elektrických rozvodov na napäťovej hladine 22 kV a 1000 V
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována