Feb 17, 2020   7:59 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Identification number: 19622
University e-mail: tomas.palenik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Baláž
Dekódovanie LDPC kódov
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bánik
Nasadenie protokolu IPv6 v sieti
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bíro
Merania charakteristík kanála pomocou WSN
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Boszorád
Návrh korporátnej počítačovej WiFi siete
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Čiernik
Použitie Socket API v operačnom systéme typu POSIX
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čiernik
Utilizing SDR platform USRP with Matlab and Simulink
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Čirke
Merania na WSN platforme Crossbow
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čopjan
Dekódovanie kódov LDPC pomocou algoritmu Min-Sum
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Čopjan
Dekódovanie kódov pomocou algoritmu Min-Sum
May 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čuporák
Nasadenie IPv6 v heterogénnej sieti
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominik Dermek
Configuring computer networks
June 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Galko
Bezdrôtové senzorové siete
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Galko
Použitie OFDM v systémoch digitálneho vysielania audio obsahu
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Golis
Analýza vybraných protokolov z rodiny TCP/IP a implementácia sieťových aplikácií na OS typu UNIX
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Halinkovič
Mechanizmy protokolu IPv6
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Halinkovič
RIOT OS - Operating system for IoT
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Hudač
Acceleration of numeric data analysis
June 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chlebo
Network Technologies and Protocols for IoT
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Javorský
Bezdrôtové senzorové siete
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Kabašta
Experiments with IoT networks
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kališ
Experiments with microcontrollers
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Katana
Overview of the Status of IoT Technologies in Slovakia
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Klamárik
Kódovanie kódmi LDCP
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Kocúr
Merania na moderných komunikačných systémoch
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Kocúr
Simulácia komunikačného systému OFDM
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Kosár
Kódovanie a dekódovanie turbokódov
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Kovács
A practical analysis of selected IPv6 mechanisms
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Róbert Kyselý
Advanced mechanisms of IPv6
June 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gergely Lancz
Dekódovanie kódov LDPC
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lavor
Princíp MIMO a jeho použitie v LTE
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Lenčéšová
Network and Service Management
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mulham Maineh
Mechanisms for interoperability between IPv6 and IPv4 protocols
June 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Majerský
Konfigurácia profesionálnej WiFi siete
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Majerský
Protokol IPv6 - simulácie a nasadenie v sieti
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Majzlík
Kvalita služieb v MPLS
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Masaryk
Modelovanie bezdrôtových prenosových sústav
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Masaryk
Simulácia komunikačného systému OFDM v prostredí mobilného kanála
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Meleg
Using RIOT OS in microcontroller systems
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Pilárová
Configuring LAN network over remote branch networks
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Pilárová
Experimenty s protokolom IPv6
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Pokrývka
Advanced IPv6 Mechanisms
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Polák
Metódy popisu konvolučných kódov
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Radošovský
Bezdrôtové senzorové siete - interferencia v pásme ISM
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. Ing. Andrej Ralbovský
Simulation of modern communications systems
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ružičková
Programming Android applications in Java
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ružičková
Tvorba aplikácií pre platformu Android
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Slíž
Merania interferencie WSN a WiFi
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Srok
Technológia LTE – Long Term Evolution
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Stančík
Experimenty s bezdrôtovými technológiami na RaspberryPi
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Staš
Mechanizmy interoperability medzi protokolmi IPv4 a IPv6
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Surový
Merania na bezdrôtových senzorových sieťach
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Szlaur
Mechanisms for interoperability between IPv6 and IPv4 protocols
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Szlaur
Simulácia siete IPv6
May 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Šimovček
Configuring OSPF Routing Protocol
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Škorec
Configuring IoT networks
June 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Šoltés
Autoconfiguration Mechanisms in IPv6
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Šroba
Dekódovanie turbokódov pomocou iteratívnych grafových algoritmov
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Štajer
Dekódovanie konvolučných kódov
May 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Štefančík
Vplyv chýb synchronizácie na chybovosť prenosu v systémoch OFDM
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Tóth
Nasadenie technológie IPv6 v komunikačnej sieti
May 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Trubač
Distribuované výpočty
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Trusina
Creating Java Applications for Mobile Platforms
May 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vacek
Ekvalizácia v komunikačnom systéme OFDM
May 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vacho
Interferencia medzi bezdrôtovými senzorovými sieťami a inými komunikačnými technológiami
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Valentin
Bezdrôtové senzorové siete - aplikácia smerovej antény
May 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Veselovský
Configuring Enterprise WiFi network
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Zelezník
Simulácia hlasovej a dátovej prevádzky v rádiovej časti siete E-UTRAN
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Zeliezková
Dekódovanie kódov QC-LDPC pomocou algoritmu Sum-Product
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Zeliezková
Kódovanie samoopravnými LDPC kódmi
May 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Zeman
Analýza vlastností a simulácia systému OFDM
May 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zeman
Technológie v LTE - porovnanie OFDM a SC-FDMA
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Zvolenská
Advanced IPv6 mechanisms – configuring DS-Lite
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Žabka
Infraštruktúra DHT
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress