Nov 14, 2019   5:07 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Identification number: 19622
University e-mail: tomas.palenik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Communication system design based on SDR platform: Exploiting the redundancy of an OFDM system
Written by (author): Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
Opponent 2:Ing. Stanislav Dlháň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
Summary:Práca sa zaoberá možnosťou využitia nadbytočnosti prítomnej v moderných OFDM systémoch vo forme cyklického prefixu pre zníženie chybovosti prenosu dát. Práca identifikuje vkladanie takéhoto prefixu ako aplikáciu čiastočného kódu s opakovaním a COFDM vysielač ako systém so sériovým radením kódov. Na základe tohto pozorovania je potom pomocou maticového popisu systému navrhnutá nová metóda extrakcie redundantnej informácie v COFDM prijímači ako aj praktická modifikácia prijímača, kompatibilná s existujúcimi komunikačnými štandardmi. Teoretický návrh je verifikovaný pomocou simulácií implementovaných v prostredí Matlab. Vybrané optimalizované algoritmy dekódovania LDPC kódov boli implementované v jazyku C.
Key words:turbo-dekódovanie, maticový model, cyklický prefix, OFDM, konvolučná matica

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited