21. 8. 2019  19:47 Jana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Identifikační číslo: 19622
Univerzitní e-mail: tomas.palenik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
Autor: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Pracoviště: Katedra telekomunikácií (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
Oponent 2:Ing. Stanislav Dlháň, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
Abstrakt:Práca sa zaoberá možnosťou využitia nadbytočnosti prítomnej v moderných OFDM systémoch vo forme cyklického prefixu pre zníženie chybovosti prenosu dát. Práca identifikuje vkladanie takéhoto prefixu ako aplikáciu čiastočného kódu s opakovaním a COFDM vysielač ako systém so sériovým radením kódov. Na základe tohto pozorovania je potom pomocou maticového popisu systému navrhnutá nová metóda extrakcie redundantnej informácie v COFDM prijímači ako aj praktická modifikácia prijímača, kompatibilná s existujúcimi komunikačnými štandardmi. Teoretický návrh je verifikovaný pomocou simulácií implementovaných v prostredí Matlab. Vybrané optimalizované algoritmy dekódovania LDPC kódov boli implementované v jazyku C.
Klíčová slova:turbo-dekódovanie, maticový model, cyklický prefix, OFDM, konvolučná matica

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně