13. 11. 2019  8:13 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Identifikačné číslo: 19622
Univerzitný e-mail: tomas.palenik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
Autor: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Pracovisko: Katedra telekomunikácií (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
Oponent 2:Ing. Stanislav Dlháň, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
Abstrakt:Práca sa zaoberá možnosťou využitia nadbytočnosti prítomnej v moderných OFDM systémoch vo forme cyklického prefixu pre zníženie chybovosti prenosu dát. Práca identifikuje vkladanie takéhoto prefixu ako aplikáciu čiastočného kódu s opakovaním a COFDM vysielač ako systém so sériovým radením kódov. Na základe tohto pozorovania je potom pomocou maticového popisu systému navrhnutá nová metóda extrakcie redundantnej informácie v COFDM prijímači ako aj praktická modifikácia prijímača, kompatibilná s existujúcimi komunikačnými štandardmi. Teoretický návrh je verifikovaný pomocou simulácií implementovaných v prostredí Matlab. Vybrané optimalizované algoritmy dekódovania LDPC kódov boli implementované v jazyku C.
Kľúčové slová:turbo-dekódovanie, maticový model, cyklický prefix, OFDM, konvolučná matica

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene