May 28, 2020   10:43 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Rakús, PhD.
Identification number: 1971
University e-mail: martin.rakus [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
     Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bednár
Návrh jednoduchého CAN osciloskopu
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Beljanský
Meranie prenosových strát rádiového kanála vo vnútornom prostredí
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Bíro
Aplikácia softvéru pre distribuované spracovanie výpočtov BOINC
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Bogdanov
Modelovací systém pre analýzu chybovosti vybraného digitálneho prenosového systému
May 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bogdanov
Pomocou modelovacieho systému EMONA-TIMS vytvorte výučbový systém pre analýzu lineárnych blokových kódov
May 2009
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Doboš
Vývoj softvérových prostriedkov pre hľadanie nových binárnych samoopravných kódov
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Doboš
Vývoj softvérových prostriedkov pre hľadanie nových binárnych samoopravných kódov
May 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Dovčík
Meranie prenosových strát mobilného kanála v podmienkach LOS a NLOS v systéme 3G
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Figura
Emulátor IEEE 802.11b
May 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Galovič
Dekódovanie lineárnych blokových kódov pomocou mriežok
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Gaštan
Návrh izotropnej antény pre SWIET technológiu
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Gaži
Hardvérová realizácia rozhrania RS232 - CAN
May 2009Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Greguš
Aplikácia softvéru pre distribuované spracovanie výpočtov BOINC
May 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Hrubovčák
Výučbový systém pre analýzu systému FHSS
May 2010Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tamás Jády
Analysis of Sun interference on satellite transmission
May 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Matúš Jalovecký
Monitoring of RF background radiation
May 2020Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Jarabý
Vytvorenie výučbového modulu digitálneho korelátora prostredníctvom elektronického modelovacieho systému EMONA-tims
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Kaločay
Softvérové analyzéry pre zbernicový systém CAN
May 2009
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Korenko
Návrh koncového zariadenia pre bezdrôtový rádiový prenos
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. András Kovács
Návrh výučbových prostriedkov pre analýzu mobilných sietí
May 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Kováčik
Merania na bezdrôtových senzorových sieťach
May 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Krčmáriková
Vzdelávací e-kurz: satelitný navigačný systém GALILEO
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kubík
Hardvérovo realizujte rozhranie RS 232-LIN
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Kulcsár
Návrh a realizácia bezdrôtového optického spojenia
May 2007Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Alexandra Kulíková
Optimalizácia výkonu bezdrôtového bunkového systému za pomoci kooperatívneho prenosu MIMO
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Kyselica
Analysis of propagation loss in small-cell environment in case of current mobile communication systems
May 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Luňáček
Kamerový dohľad vzdialeného objektu pomocou WiFi siete
May 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Madzin
Návrh a realizácia manažovateľného rozhrania pre siete typu FastEthernet
May 2007
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Muráň
Výučbový softvér pre analýzu konvolučných kódov
May 2010Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Muráň
Výučbový softvér pre tvrdé dekódovanie konvolučných kódov pomocou Viterbiho algoritmu
May 2008
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Obert
Analýza bezpečnosti RFID technológie
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Packa
Softvérové analyzéry pre zbernicový systém CAN
May 2008
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Packa
Softvérový analyzér pre systém CAN
May 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Pestun
Vývoj mobilnej aplikácie pre NFC komunikáciu
May 2015Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Petro
Kalkulátor rozpočtu linky pre geostacionárne satelity
May 2010Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Róbert Poláček
Analýza duplexnej bezdrôtovej komunikácie
May 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Riman
Evaluation of changes of the interior environment on data transmission in ISM band
May 2018
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Rozinaj
Analýza interferencie v bezdrôtových senzorových sieťach
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Sládek
Návrh a realizácia manažovateľného rozhrania pre siete typu FastEthernet
May 2007
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Šustr
Analýza bezpečnosti štandardu IEEE 802.11
May 2007
Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Marek Tibenský
Výučbový systém pre analýzu vybraných LBK
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vnučák
Simulácia chybovosti systému DVB-T v prostredí kanálov s únikmi
May 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress