3. 6. 2020  15:54 Karolína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Identifikačné číslo: 1973
Univerzitný e-mail: otokar.grosek [at] stuba.sk
 
 

     
     Projekty               Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Andel
Simulácia vybraných substitučných šifier
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Eugen Antal, PhD.
Moderná kryptoanalýza klasických šifier
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eugen Antal, PhD.
Niektoré problémy kryptoanalýzy šifry Fialka M-125
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eugen Antal, PhD.
Porovnanie rotorových šifrátorov ENIGMA a FIALKA M-125
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Ásványi
Pomocné materiály a príklady k predmetu Počítačová kriminalita
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Šimon Babic
Tvorba rodostromov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Baraniak
Jeffersonov valec
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Baroš
Lúštenie šifier s autokľúčom
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Beňo
Generovanie Objective-c zdrojového kódu pri tvorbe grafických prvkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bálint Domonkos
BIT - coin
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Ďorda
Implementácia vybraných klasických šifier
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Ďorda
Vývoj a realizácia aplikácie umožňujúcej teleprítomnosť na neverejnom zasadnutí komisie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Contributions to the Analysis of the QC-LDPC McEliece Cryptosystem
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Gregová
BIT - coin
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Hanuliak
Konečné automaty a klasické šifry
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hýl
Konečné automaty a  šifry
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hýl
Ochrana vlastníckych práv v hudbe
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Charvát
Bezpečnosť platobných systémov budúcnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Charvát
Konečné automaty a Latin arrays
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kyrylo Chernikov
Homophone properties of selected ciphers
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Jackuliak
Možnosti využitia swarm intelligence pri lúštení klasických šifier
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Jackuliak
Využitie evolučných výpočtových metód pri lúštení klasických šifier
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Ješko
Overovanie Goldbachovej hypotézy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Ješko
Permutačné polynómy nad poľom GF(5^2) a ich využitie pri kryptoanalýze vybraných klasických šifier
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mário Jurčovič
Generovanie náhodných binárnych matíc a ich aplikácie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Patrik Kadlčík
Bezpečnosť informačných systémov vo forme interaktívnej digitálnej hry
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Karásek
Comparison of selected distributed consensus mechanisms from IT security perspective
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Roman Kočiš
Vlastnosti dvoch Shannonových šifier
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martin Kopún
Československé šifry 2. sv. vojny – knižnica
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Košdy
Útoky postrannými kanálmi na systémy na báze EC
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Krajčír
Inverzné lineárne automaty a ich využitie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Král
Honeypot/Honeynet vo forenznej analýze
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kramár
Bezpečnosť identifikátorov a autentifikácie používateľov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Kranec
Analýza dát a zabezpečenie kvality dát v procese dátovej migrácie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Krchnavý
Štatistické testy pre náhodné postupnosti
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Kučerák
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Lucia Lacko-Bartošová
Útoky na zmenšené verzie AES
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zoltán Mierka
Šifra VIC a jej softvérová realizácia
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Michal Mikuš, PhD.
Homomorfné kryptosystémy
december 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Minár
Kryptoanalýza šifry PlayFair
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Minarovjech
Reverzály a transpozície nad reťazcami
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Morávek
Lúštenie starej ruskej šifry
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Mútňan
Diferenciálna chybová analýza prúdovej šifry Trivium
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Mydlo
Šifry z beletrie, realita a možnosti ich lúštenia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Vladislav Novák
Reprezentácia a parametrizácia kriviek a plôch v počítačovej grafike
február 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Palkovič
Projekt Venona a lúštenie Vernamovej šifry
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tibor Pethő
Štatistická analýza RSA generátora
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Erik Petrinec
Štatistická korektúra pravopisu v slovenskom jazyku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Pivarči
Strojové spracovanie a hodnotenie praktických úloh základov programovania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Podhorec
Simulácia útoku časovým postranným kanálom na algoritmus overovania hesla
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Khaled Jamal Raddawi
Strengthened Iterated Hill Cipher for Encrypted Processing
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Repka, PhD.
Generické útoky na Feistelove schémy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Repka, PhD.
Možnosti faktorizácie modulu s pomocou faktorizácie polynómov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Repka, PhD.
Postranné kanály
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Repka, PhD.
Vylepšenie CPA útoku na (EC)DSA a Analýza doby výpočtu McEliece PKC
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Idris Selman Terzi
Implementation of one historical cipher
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Svítek
E-learning systém pre testovanie a hodnotenie praktických úloh z programovania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Sýkorová
Bezpečnosť databázových systémov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Marek Sýs, PhD.
Latinské štvorce v kryptografii
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lucia Szilvásiová
Algebrické riešenie klasickej šifry
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Tkáč
Šachové hracie stroje
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Valuš
Automatická analýza textu zašifrovaného klasickou šifrou
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Valuš
Vývoj a realizácia aplikácie umožňujúcej telehlasovanie na neverejnom zasadnutí komisie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Zakhariás
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Zaťko
ZEP v Slovenskej republike a Európskej únii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Zelina, PhD.
Polynomické permutácie na konečných poliach
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Mihal Zornjan
Vietnamské šifry
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná