Oct 25, 2020   4:13 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Identification number: 1980
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)

Contacts     Lesson
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Igor Ambruš
Možnosti využitia PWE3 pre poskytovanie telekomunikačných služieb
May 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Ambruš
Využitie technológie MPLS-TP v transportných sieťach NGN
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Astaloš
Návrh konvergovanej komunikačnej infraštruktúry pre hypotetickú organizáciu
May 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Astaloš
Poskytovanie služieb novej generácie v prostredí NGN
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Babka
End-to-End QoS v sieťach MPLS
May 2008Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Balogh, PhD.
Metódy prioritizácie paketov v sieťach s podporou QoS
May 2007Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Balogh, PhD.
Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS
May 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Balogh, PhD.
Vyhodnotenie vybraných algoritmov prioritizácie paketov v sieťach s podporou QoS
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Bartoš
Bezpečnosť sietí ISP využívajúcich IPv6
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Bartoš
Distribúcia videoobsahu prostredníctvom multicastu v sieťach MPLS
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Belianský
Implicitné smerovanie prevádzky v sieťach MPLS
May 2007
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Beňačka
Koncepcia NGOSS pre riadenie informačných a komunikačných technológií
May 2009
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Matúš Beňačka
Návrh manažmentu informačných a komunikačných technológií podľa Frameworx
May 2014
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matej Beneš
Úloha protokolu SIP v architektúre IP Multimedia Subsystem (IMS)
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Boszorád
Using Container Virtualization for Telecommunication Services Provisioning
May 2018Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Čunderlík
Metódy obsluhy radov v systémoch s podporou QoS
May 2007
Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Čunderlík
Virtualizácia WAN sietí
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Čunderlík
Vyhodnotenie vybraných algoritmov obsluhy radov v systémoch s podporou QoS
May 2009
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Divičanová
Kompatibilita softvérových ústrední Asterisk a 3CX
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Divičanová
Využitie CRM v telekomunikačnom prostredí
May 2011Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Dovčík
Meranie prevádzkových parametrov v sieťach MPLS
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dalibor Dravecký
SDN security
May 2021
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Dúbravec
Use of BGP in SDN
June 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Ducár
Virtualizácia sietí
May 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Dudáš
Implicitné smerovanie prevádzky v sieťach MPLS
May 2009
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Fedor
Obsluha čakacích radov v systémoch s podporou QoS
May 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Elena Filipová
OpenFlow – výučbový modul
May 2017
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Florek
Centrálna správa chybových hlásení v nehomogénnych telekomunikačných sieťach
May 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Leoš Friesse
Optimalizácia smerovania v spojovo-orientovaných paketových sieťach
August 2014Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Gavorník
Návrh manažmentu IKT s využitím SOA
May 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marián Gavorník
Perspektívy využitia SOA pre riadenie ICT
May 2009Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Grmanová
Technológia Ethernet v transportných sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Grmanová
Využitie technológie Carrier Ethernet Transport v transportných sieťach NGN
May 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Gruliš
Smerovanie prevádzky v moderných telekomunikačných sieťach
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Gschill
Monitoring of Network Services
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Homa
Návrh siete CDN
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Horváth
Návrh metropolitnej siete s využitím technológie Ethernet
May 2011Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Horváth
Technológia Ethernet v metropolitných sieťach
May 2009
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Hradská
Spôsoby zabezpečenia QoS v metropolitných a transportných Ethernet sieťach
May 2008Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Hradská
Vyhodnotenie spôsobov zabezpečenia QoS v metropolitných a transportných sieťach využívajúcich technológiu Ethernet
May 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Hrivíková
Centralized management of information communication networks and services
May 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Kamil Chovanec
Modelling of a Data Traffic Source
May 2020
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Chudják
QoS Monitoring in VoIP
May 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Ištván
Kvalita služby v sieťach UMTS
May 2007
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sergej Jakimčuk
Tunneling of traffic in telecommunication networks
May 2018
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Janík
Vyhodnotenie vybraných algoritmov obsluhy čakacích radov v systémoch s podporou QoS
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Jantolák
Riadenie informačných a komunikačných technológií prostredníctvom ITIL a ITSM
May 2009
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Jantolák
Využitie ITSM/ITIL pri manažmente informačných a komunikačných technológií
May 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Juraj Jaslovský
Simulácia siete MPLS v simulátore GNS3
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Jonis
Smerovanie prevádzky typu unicast a multicast v sieťach MPLS
May 2010
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Jonis
Smerovanie v MPLS sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Juhás
Zabezpečenie OAM funkcií v metropolitných a transportných sieťach využívajúcich technológiu Ethernet
May 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kajan
Virtualization of network infrastructure for the purpose of simulating network operation and features
May 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dávid Kalmár
Smerovanie prevádzky v sieťach MPLS
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marko Kalocsányi
CDN Networks
May 2018
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marko Kalocsányi
MPLS VPN
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Karak
Network security and the demilitarized zone
May 2020
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Márk Kelemen
Efektívnosť smerovania v neštrukturovaných peer-to-peer sieťach
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Knotek
Orchestration and Automation of Dynamic Services in a SDN Environment
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Kocián
Zabezpečenie QoS v technológii MPLS
May 2013
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Konôpka
Poskytovanie služieb Triple play prostredníctvom technológie FTTx
May 2013
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Kotman
Nové technológie pre manažment telekomunikačných sietí
May 2007
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Tchapo Koutob
Využitie RCA pri manažmente telekomunikačných sietí
May 2008
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Kováčik
Explicitné smerovanie prevádzky v sieťach MPLS
May 2008
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Krajňak
High availability SDN networks
May 2020Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Krišš
Software Defined Networking
May 2018
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Matej Kultan, PhD.
Optimalizácia smerovanie v sieťach NGN
June 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Kupči
Možnosti využitia multicast-u v sieťach MPLS s využitím smerovačov CISCO
May 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kupči
SDN Virtual Laboratory
May 2018
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kupči
NFV Virtual Laboratory
May 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Kupči
Podpora QoS v sieťach MPLS s využitím smerovačov CISCO
May 2016
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Denisa Luknárová
Obsluha čakacích radov v systémoch s podporou QoS
August 2012Displaying the final thesis
73.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marek Lukšic
The present state of use of YANG language in telecommunications
June 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Macejko
Možnosti smerovania prevádzky v sieťach MPLS na báze smerovačov CISCO
May 2016
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Maduda
Virtualizácia sieťových funkcií
May 2017
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Magna
Manažment sietí NGN
May 2009
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Magna
Nové technológie pre manažment telekomunikačných sietí
May 2007Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Mahút
Efektívnosť prioritizácie paketov v systémoch s podporou QoS
May 2012
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Mahút
Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS
May 2010
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Maslík
Simulácia siete NGN v simulátore OMNeT++
May 2013Displaying the final thesis
81.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Matej Meleg
The automatization of network device configuration
May 2021
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Mészároš
Riadenie informačných a komunikačných technológií prostredníctvom ITIL a ITSM
May 2010Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Mészároš
Využitie ITSM/ITIL pri manažmente komunikačných technológií
May 2012
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Mičian
Efektívnosť zabezpečenia QoS v sieťach MPLS
May 2012
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Mičian
Metódy zabezpečenia QoS v sieťach MPLS
May 2010Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Miklík
Investigácia príčin zákazníckych problémov pri prenose v sieti Flash-OFDM
May 2009Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavol Miklík
Metódy prioritizácie paketov v sieťach s podporou QoS
May 2007
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Branislav Noskovič
QoS v sieťach MPLS
May 2008
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pápay
Možnosti nasadenia L2TPv3 v telekomunikačných transportných sieťach
May 2008Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pápay
Využitie technológie MPLS-TP v transportných sieťach NGN
May 2010
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Pavlovič
Metódy zabezpečenia QoS v MPLS sieťach
May 2007
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Pavlovič
Vyhodnotenie modelov rezervácie prenosovej kapacity v sieťach MPLS z pohľadu kvality služby
May 2009Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Petrenec
Implementácia protokolu IPv6
May 2007Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Pištek, PhD.
Optimalizácia alokácie prenosovej kapacity v sieťach NGN
May 2015
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Plaskura
Configuration of SDN using the OpenDaylight REST API
May 2019
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Igor Racenberger
Explicitné smerovanie prevádzky v sieťach MPLS
May 2007
Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Sabolík
Možnosti virtualizácie IKT na Ústave telekomunikácií FEI STU v Bratislave
May 2016
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Stracenský
Návrh telekomunikačných aplikácií v jazyku Java
May 2015
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Stracenský
Testovanie smerovačov MPLS na platforme OS Linux
May 2013
Displaying the final thesis
100.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Szabo
Efektívnosť smerovania v peer-to-peer sieťach
May 2015Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Szabo
Smerovanie prevádzky v peer-to-peer prekryvných sieťach
May 2013Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Szeiff
SDN controller Floodlight
May 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Lukáš Šalapa
NETCONF protocol
June 2020Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ševcov
Metódy zabezpečovania QoS v sieťach MPLS
May 2011
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šlavka
Portál interných aplikácií telekomunikačného operátora
May 2012
Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Špánik
Efektívnosť vybraných metód zabezpečenia QoS v sieťach MPLS
May 2014Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Špánik
Simulácia VoIP komunikácie v simulátore OPNET IT Guru Academic Edition
May 2012
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štefanec
Network and Services Monitoring
May 2019
Displaying the final thesis
109.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Dominik Šteflík
Differences in OpenFlow versions and their current support in SDN devices
June 2020
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Iván Takács
Meranie prevádzkových parametrov v sieťach Ethernet
May 2013
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iván Takács
Softvérovo definované siete
May 2015
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Tkáčik
Central Management of IP Network Security
May 2019
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Tóth
Poskytovanie telekomunikačných služieb s využitím klaudových technológií
May 2017
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Trnka
Riadenie prevádzky v sieťach MPLS
May 2008Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Trubač
Manažment telekomunikačných služieb podľa ITSM/ITIL
May 2016
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zsolt Tuba
QoS mechanizmy v sieťach MPLS
May 2010
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zsolt Tuba
QoS v MPLS sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriána Uváčková
Poskytovanie služieb Triple play prostredníctvom technológie DOCSIS
May 2013
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vaculčík
Spôsoby zabezpečenia QoS v sieťach NGN
May 2009
Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vajíček
Využitie technológie Ethernet v transportných sieťach NGN
May 2011Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Vajíček
Zavádzanie nových transportných technológií v sieťach NGN
May 2009
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Vážan
Kvalita služby v sieťach MPLS
May 2007
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Višenka
Potreby a možnosti zabezpečenia dát v malých a stredných podnikoch
May 2013
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Višenka
Využitie RCA pri manažmente telekomunikačných sietí
May 2011Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Votruba
Implementácia služieb IP telefónie s vysokou robustnosťou
May 2013Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Votruba
Metódy zabezpečenia QoS v sieťach Ethernet
May 2011Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Záhradník
Využitie peer-to-peer prekryvných sietí na poskytovanie telekomunikačných služieb
May 2014Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Zelezník
Efektívnosť smerovania prevádzky v MPLS sieťach
May 2017
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Žiak
Application Servers for Multimedia Services in IMS networks
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress