21. 9. 2019  3:04 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Orfánus, PhD.
Identifikačné číslo: 19921
Univerzitný e-mail: martin.orfanus [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra hydrotechniky (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:VÝSKUM VPLYVU PARAMETROV BOČNÉHO PRIEPADU NA HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA 3D MODELOVANÍM
Autor: Ing. Martin Orfánus, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrotechniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Oponent 1:Ing. Martin Bačík, PhD.
Oponent 2:Ing. Martin Mišík, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:VÝSKUM VPLYVU PARAMETROV BOČNÉHO PRIEPADU NA HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA 3D MODELOVANÍM
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zameriava na objasnenie niektorých aspektov prúdenia v okolí hydrotechnických objektov pomocou trojrozmerného matematického modelu prúdenia vody CFD podporeného fyzikálnym výskumom. Primárnym cieľom práce je kvantifikovať mieru vplyvu fyzikálnych veličín, ktoré ovplyvňujú dej prepadu vody cez bočný priepad a odvodiť medzi nimi funkčné závislosti a to predovšetkým vplyv šírky koryta na prepadové množstvo ako i korelácia súčiniteľa delenia prietoku K s pomerom šírky koryta a dĺžky priepadovej hrany. Ďalším cieľom je preverenie vhodnosti a efektívnosti trojrozmerného matematického modelu CFD pre úlohy súvisiace s hydraulikou bočného priepadu porovnávaním s fyzikálnym modelom, popisom jestvujúcich výpočtových metód na empirickej, poloempirickej a experimentálnej báze. Záverom práce sú odporúčania pre navrhovania bočných priepadov vo vzťahu k šírke koryta B, dĺžke priepadovej hrany L a ich praktické a teoretické možnosti ovplyvnenia súčiniteľa prietoku K, respektíve priepadového množstva Qb.
Kľúčové slová:Dynamika tekutín,, trojrozmerný matematický model CFD, bočný priepad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene