Jun 3, 2020   6:53 p.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Identification number: 2009
University e-mail: mariana.usakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts
     
Graduate     
Final thesis
     Publications
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Ferrite powder materials as the filler for magnetocomposites
Written by (author): Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Department: Department of electrotechnology (FEEIT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Anna Grusková, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Feritové práškové materiály ako plnivá pre magnetokompozity
Summary:
Práca je zameraná na optimalizáciu technológie prípravy bárnatých, strontnatých a lítnych feritov syntetizovaných z kvapalnej fázy nízkoteplotným spaľovaním organických prekurzorov. Sledoval sa vplyv substituentov na magnetické a štrukturálne parametre týchto feritov. Ďalej bola venovaná pozornosť ovplyvňovaniu magnetických a štrukturálnych vlastností prostredníctvom vhodných substituentov, skúmaniu vplyvu rôzneho molárneho zastúpenia niklu a zinku s cieľom vybrať substituovaný NiZn ferit, pripraviť ho vo forme prášku a následne použiť ako plnivo pre magnetokompozity. Sledovali sa tiež magneticky tvrdé a magneticky mäkké plnivá v závislosti od objemovej koncentrácie a od tvaru a veľkosti častíc plniva s cieľom pripraviť magnetokompozitné materiály, ktoré svojimi vlastnosťami budú použiteľné pre mikrovlnové aplikácie.
Key words:
ferity, magnetokompozity, technológia prípravy z roztoku

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited