Aug 14, 2020   6:42 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Identification number: 200
University e-mail: maria.behulova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

     
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Bezuch
Modelovanie procesov prúdenia a ochladzovania kovových materiálov v polotuhom stave
May 2010Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Bitala
Analysis of laser welding of high-strength steels using numerical simulation
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Bitala
Matematické modely na definovanie tepelného zdroja v procesoch zvárania laserom
May 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Burza
Posúdenie vhodnosti geometrie nástroja na zváranie metódou FSW s využitím numerickej simulácie
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Červená
Analýza teplotných polí pri vysokofrekvenčnom elektrickom ohreve
December 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Dobrucká
Analýza technologického procesu výroby čelných plôch skriňového nábytku v podniku Ikea Industry Slovakia s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Dúbravský
Analysis of the Influence of contact electrical resistance on material heating in spot resistance welding
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ďureje
Numerická analýza procesu tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Ďurkovič
Návrh výkonových parametrov zváracieho zariadenia pre výrobu kombinovaných zvarových spojov laserom
May 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriel Galla
Návrh chladiaceho obehu pre meracie zariadenia v Laboratóriu termofyzikálnych meraní a výpočtov
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Horváth
Numerical simulation of induction heating of pipes from austenitic steels
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Erik Hudy
Numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov laserom
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Pavol Janek
Návrh a analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
May 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Eva Kantoráková
Motivácia študentov v predmete Hydraulické a pneumatické mechanizmy prostredníctvom využitia počítačových simulácií a stavebnicových systémov
June 2012
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Kayser
Numerická simulácia a analýza procesu zvárania CrNi rúrok laserom
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexander Klačman
Vplyv parametrov odporového zvárania na charakteristiky tepelne ovplyvnenej oblasti zvarového spoja
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Kĺč
Návrh a analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
May 2015
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Klimentová
Numerická analýza napäťovo-deformačných polí pri mechanickom zaťažení supravodivej pásky
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kotuček
Návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Michal Kováč
Aplikácia technológie 3D tlače na výrobu vybraných súčiastok v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Michal Kováč
Aplikácia technológie 3D tlače pre výrobu vybraných súčiastok v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o.
May 2017
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kövér, PhD.
Novel Approaches and Experimental Methods for Investigation \\of Thermomechanically Treated Aluminium Alloys
May 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Lastovička
Prehľad zariadení pre meranie mechanických a termo-fyzikálnych vlastností kovových materiálov
May 2014Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lucia Majáková
Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom
May 2011
Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Zuzana Maruškinová
Analýza teplotných polí pri vysokofrekvenčnom elektrickom ohreve
June 2008
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Mihálik
Analýza teplotných polí v procesoch elektrického oblúkového zvárania
June 2012Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Marcel Mihál
Progresívne metódy spájania materiálov v automobilovom priemysle
May 2019Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Mocák
Numerical simulation of induction heating processes using the ANSYS software
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Maroš Moravčík
Modelovanie pohybujúceho sa zdroja tepla v procesoch zvárania elektrónovým lúčom
May 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Máté Nagy
Influence of technological parameters of laser welding on the microstructure and properties of aluminium and titanium weld joints
May 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Máté Nagy
Vplyv technologických parametrov zvárania laserom na mikroštruktúru, vlastnosti a životnosť zvarových spojov
May 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Peter Nagy
Numerická simulácia procesu indukčného kalenia piesta servovalca
June 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Ostrožlík
Numerická simulácia ohrevu vzoriek v podmienkach elektro-magnetickej levitácie
June 2008
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Perička
Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Podešva
Application of the ANSYS software for the design of welding parameters for laser welding of high-strength steels
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Remšík
Návrh parametrov indukčného kalenia rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
May 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Szabo
Návrh tvaru dutiny zápustky pre tvárnenie materiálu v tixotropnom stave
May 2010
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Švantner
Numerical simulation of the process of induction brazing of thin-walled tubes
April 2018Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Švec
Stanovenie doby ochladzovania tenkostenných rúrok z ocelí s efektom transformačne indukovanej plasticity
June 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Marek Tonka
Analysis of dimensional stability of components made of powder mixtures during the heat treatment
May 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Alexander Tóth
Analysis of the influence of thermal contact resistance on the temperature distribution during production of butt weld joints by laser
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Vetrák
Analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
May 2017
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Vígh
Analýza statických skúšok ťahom s využitím numerickej simulácie
June 2008
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Štefan Vrtiel
Zváranie vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress