13. 12. 2019  7:00 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Identifikačné číslo: 200
Univerzitný e-mail: maria.behulova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
 
Externá spolupracovníčka - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Bezuch
Modelovanie procesov prúdenia a ochladzovania kovových materiálov v polotuhom stave
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Bitala
Analýza procesu zvárania vysokopevných ocelí laserom s využitím numerickej simulácie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Bitala
Matematické modely na definovanie tepelného zdroja v procesoch zvárania laserom
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Burza
Posúdenie vhodnosti geometrie nástroja na zváranie metódou FSW s využitím numerickej simulácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Červená
Analýza teplotných polí pri vysokofrekvenčnom elektrickom ohreve
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Dobrucká
Analýza technologického procesu výroby čelných plôch skriňového nábytku v podniku Ikea Industry Slovakia s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Dúbravský
Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ďureje
Numerická analýza procesu tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Ďurkovič
Návrh výkonových parametrov zváracieho zariadenia pre výrobu kombinovaných zvarových spojov laserom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriel Galla
Návrh chladiaceho obehu pre meracie zariadenia v Laboratóriu termofyzikálnych meraní a výpočtov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Horváth
Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Erik Hudy
Numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov laserom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Pavol Janek
Návrh a analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Kantoráková
Motivácia študentov v predmete Hydraulické a pneumatické mechanizmy prostredníctvom využitia počítačových simulácií a stavebnicových systémov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kayser
Numerická simulácia a analýza procesu zvárania CrNi rúrok laserom
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexander Klačman
Vplyv parametrov odporového zvárania na charakteristiky tepelne ovplyvnenej oblasti zvarového spoja
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Kĺč
Návrh a analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Klimentová
Numerická analýza napäťovo-deformačných polí pri mechanickom zaťažení supravodivej pásky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kotuček
Návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michal Kováč
Aplikácia technológie 3D tlače na výrobu vybraných súčiastok v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michal Kováč
Aplikácia technológie 3D tlače pre výrobu vybraných súčiastok v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Kövér, PhD.
Novel Approaches and Experimental Methods for Investigation \\of Thermomechanically Treated Aluminium Alloys
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Lastovička
Prehľad zariadení pre meranie mechanických a termo-fyzikálnych vlastností kovových materiálov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Majáková
Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Zuzana Maruškinová
Analýza teplotných polí pri vysokofrekvenčnom elektrickom ohreve
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Mihálik
Analýza teplotných polí v procesoch elektrického oblúkového zvárania
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marcel Mihál
Progresívne metódy spájania materiálov v automobilovom priemysle
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Mocák
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Moravčík
Modelovanie pohybujúceho sa zdroja tepla v procesoch zvárania elektrónovým lúčom
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Máté Nagy
Vplyv technologických parametrov zvárania laserom na mikroštruktúru, vlastnosti a životnosť zvarových spojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Máté Nagy
Vplyv technologických parametrov zvárania laserom na mikroštruktúru, vlastnosti a životnosť zvarových spojov
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Nagy
Numerická simulácia procesu indukčného kalenia piesta servovalca
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Ostrožlík
Numerická simulácia ohrevu vzoriek v podmienkach elektro-magnetickej levitácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Perička
Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Podešva
Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ladislav Remšík
Návrh parametrov indukčného kalenia rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Szabo
Návrh tvaru dutiny zápustky pre tvárnenie materiálu v tixotropnom stave
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Švantner
Numerická simulácia procesu indukčného spájkovania tenkostenných rúrok
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Švec
Stanovenie doby ochladzovania tenkostenných rúrok z ocelí s efektom transformačne indukovanej plasticity
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Alexander Tóth
Analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt v procese tvorby tupých zvarových spojov laserom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Vetrák
Analýza procesov indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Vígh
Analýza statických skúšok ťahom s využitím numerickej simulácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Štefan Vrtiel
Zváranie vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná