Aug 7, 2020   11:51 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Identification number: 2015
University e-mail: kvetoslava.kotuliakova [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson     Publications
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Alexová
Monitorovanie stavu a analýza prevádzky smerovačov pomocou XML
May 2008
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Bejdák
Návrh korporátneho telefónneho riešenia postaveného na platforme Asterisk
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Bölcs
Vehicular ad-hoc network (VANET)
June 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Brucháč
Virtualizácia systémových prostriedkov
May 2012
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Čambal
Analýza oneskorenia v UMTS
May 2010
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Čambal
Prenosová kapacita systémov MIMO
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Čierťažský
Adaptívna ARQ/HARQ metóda v technológii Wi-Fi
May 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Diky
Adaptívne metódy HARQ
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Diky
Viacstupňová adaptívna HARQ metóda
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Dodek
Migrácia k IPv6
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fidler
Návrh a analýza adaptívnej metódy ARQ/HARQ
May 2008Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Hájovský
Analýza hybridných schém ARQ pre koncept HSDPA
May 2008
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Hanus
Návrh a realizácia korporátnej siete v prostredí IPv4
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Hinduliak
Nasadzovanie technológie IPv6
May 2017
Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adrián Humeník
NFC technology design
June 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Humenský
Použitie protokolu SIP na serveri BEA - SIP pre službu Video on demand
May 2009Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Hvišč
Efektivita využitia frekvenčného pásma HARQ schém
May 2007
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Hvišč
Efektivita využitia frekvenčného pásma ARQ schém
May 2007
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Ivan
Prenosové rýchlosti bezdrôtového komunikačného systému 5G
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sergej Jakimčuk
D2D komunikácia pre technológiu LTE
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Jakubov
Nové technológie v oblasti testovania telekomunikačných služieb
May 2010
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Jakubov
Realizácia hybridnej ARQ metódy
May 2007
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Igor Jurikovič
IoT Network Design
May 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lívia Kocúrová
Device-to-Device komunikácia v LTE sieťach
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Attila Kovács
Creating a real-time multiplatform chat application
May 2019
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Péter Kovács
Návrh sieťového testera
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Krajč
Kaskádne techniky dopredného zabezpečenia prenosu
May 2007
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Krajč
Návrh metropolitnej optickej siete
May 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Krč
Analýza hybridných ARQ schém pre technológiu LTE
May 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Krč
Návrh metropolitnej LTE siete
May 2016Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Krišš
D2D spojenie pre technológiu LTE
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kubranský
Technológia G. fast
May 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kukučiar
Zabezpečenie bezchybného prenosu v technológii LTE
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kušnierik
Analýza hybridných ARQ schém pre LTE
May 2011
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radoslav Lanči
Využitie ortogonálnej transformácie typu Walsh - Walsh
May 2007
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Lehotský
Tripodový prístupový systém
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Lehotský
Tunelovacie mechanizmy v IPv6
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lupták
Modeling The IoT Network
May 2019
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Lupták
Výkonnosť D2D komunikácie v sieti LTE
May 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Maličký
Capacity of the 5G Wireless Communication System
May 2018
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Martinkovič
LTE technológia a jej návrh implementácie v modelovej sieti mobilného operátora
May 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Martinkovič
Širokopásmová prístupová technológia G.fast
May 2014Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Martinovič
Adaptívne metódy HARQ
May 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Martinovič
Informačný systém pre digitalizáciu a správu dokumentov spoločnosti
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Robert Mátéffy
Optimalizácia využitia prenosového pásma s využitím OFDM
May 2007
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Mišík
Konvergencia IGP smerovacích protokolov
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Molnár
Bezdrôtová senzorová sieť ZigBee
May 2016
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Molnár
The LTE Proposal
May 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Moravec
Zraniteľnosť a bezpečnosť v sieťach IP
May 2011Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Mračna
Návrh rádiovej časti telekomunikačnej siete
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Nerušil
Širokopásmová technológia G. fast
May 2017
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Boris Nerušil
VoLTE Voice and VoWIFI Voice Quality Measurement
May 2019Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ondrejkovič
Analýza oneskorenia pre koncept HSDPA
May 2009Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Ondrejkovič
Analýza protokolov IP v mobilných sieťach
May 2011Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Orviský
Využitie techník viacerých antén v technológii LTE
May 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. László Peller
Bezpečnosť protokolu IPv6
May 2013
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Piovár
Prechod z IPv4 na IPv6
May 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Pleško
Emulácia oneskorenia paketov v sieti IP
May 2008Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Pőštenyi
Konfigurácia smerovacích protokolov v sieti IP
May 2014Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Rozinaj
Oneskorenie v sieťach WAN
May 2009
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Sabo
Hybridná ARQ metóda založená na CT-TCM kódovaní
May 2009
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Sabo
Kaskádne metódy zabezpečenia prenosu
May 2008
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Sabo
XML aplikácie pre Alcatel IP Touch
May 2010
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Mustafa Shaker
IoT network application
June 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Slezák
Konvergencia v IP sieťach pre technológiu LTE
May 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Staš
Smerovacie protokoly v IP sieti
May 2014
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Šimlaštíková
Analýza metód ARQ
May 2010Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Šimlaštíková
Spôsoby hodnotenia metód riadenia zabezpečenia
May 2008
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Šipkovský
Implementácia MPLS v sieti IP
May 2014
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šipkovský
Implementácia smerovacieho protokolu v IP sieti
May 2012
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Škrabák
Štúdia hybridných schém ARQ pre technológiu LTE
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Šmatlák
Úzkopásmová rádiová technológia pre IoT
May 2017
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Branislav Šnauko
Štúdia technológie G. fast
May 2014
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Štefan
Analýza bezchybného prenosu v technológii Wi-Fi
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Šugár
Obrana proti útokom v sieti IPv6
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Tilinger
Konfigurácia smerovacích protokolov v IPv6 a IPv6 multihoming
May 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tóth
Štúdia ARF algoritmu v technológii Wi-Fi
May 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Trusina
Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses
May 2020Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Valkovič
Simulácia hybridných ARQ schém pre LTE
May 2011
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Valkovič
Zabezpečenie bezchybného prenosu v LTE pomocou hybridných schém ARQ
May 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Zámečníková
ARQ schéma založená na spolupráci uzlov pre bezdrôtové Ad-Hoc siete
May 2009
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Zámečníková
Výučbový model pre metódy ARQ
May 2011
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Zvolenský
Návrh laboratórnych úloh v prostredí GNS3
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress