Aug 11, 2020   6:14 a.m. Zuzana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Identification number: 201
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
Graduate     Final thesis
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Control quality of mechatronics system with flexibility
Written by (author):
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou mechatronických systémov, poháňaných jednosmernými motormi s permanentnými magnetmi. V mechatronickom systéme je uvažované s prenosom krútiaceho momentu na záťaž pomocou pružného spojenie, kde sa vyskytujú nežiaduce rezonancie, pričom je pomer zotrvačností J2 > J1. V práci je stručne opísaná príčina vzniku nežiaducich rezonancií a možné spôsoby eliminácie týchto rezonancií. Je tu prezentovaný návrh matematického modelu mechatronického systému s pružným spojením, ktorý je prevedený do simulačného modelu. Je vyriešený návrh a výpočet regulátorov metódami KOM a KSO. Je navrhnutý NOTCH filter a LMS adaptívny filter pre elimináciu nežiaducich rezonancií v mechatronickom systéme. Významnou úlohou, ktorú práca rieši je návrh normovania, pre potreby analýzy mechtronického systému s pružným spojením. Na základe výsledkov je analyzovaný vplyv vybraných parametrov mechatronického systému s pružnosťou na kvalitu riadenia. Overená je možnosť eliminácie vplyvu chybovosti zvolených parametrov mechatronického systému.
Key words:
mechatronický systém, kvalita riadenia, pohony s pružným spojením, rezonancia a antirezonancia, normovanie, simulačný model

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited