13. 7. 2020  15:58 Margita
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Identifikačné číslo: 201
Univerzitný e-mail: bohuslava.juhasova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
     Záverečná práca
     
     
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá problematikou mechatronických systémov, poháňaných jednosmernými motormi s permanentnými magnetmi. V mechatronickom systéme je uvažované s prenosom krútiaceho momentu na záťaž pomocou pružného spojenie, kde sa vyskytujú nežiaduce rezonancie, pričom je pomer zotrvačností J2 > J1. V práci je stručne opísaná príčina vzniku nežiaducich rezonancií a možné spôsoby eliminácie týchto rezonancií. Je tu prezentovaný návrh matematického modelu mechatronického systému s pružným spojením, ktorý je prevedený do simulačného modelu. Je vyriešený návrh a výpočet regulátorov metódami KOM a KSO. Je navrhnutý NOTCH filter a LMS adaptívny filter pre elimináciu nežiaducich rezonancií v mechatronickom systéme. Významnou úlohou, ktorú práca rieši je návrh normovania, pre potreby analýzy mechtronického systému s pružným spojením. Na základe výsledkov je analyzovaný vplyv vybraných parametrov mechatronického systému s pružnosťou na kvalitu riadenia. Overená je možnosť eliminácie vplyvu chybovosti zvolených parametrov mechatronického systému.
Kľúčové slová:
mechatronický systém, kvalita riadenia, pohony s pružným spojením, rezonancia a antirezonancia, normovanie, simulačný model

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene