Nov 13, 2019   8:49 a.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Identification number: 2025
University e-mail: branislav.hucko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Abou Nassif, PhD.
Biomechanical measurement in vivo for arthroplasty
August 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Farouk Al Boukhari
Meranie kinematických parametrov v gymnastike
June 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Babál
Simulačná metóda extrakcie hustoty energie v polovodičových súčiastkách analyzovaných prechodovou interferometrickou tepelnou metódou
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kinga Balázsová
Analýza úprav totálnej endoprotézy bedrového kĺbu pre telemetriu
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Máté Bényi
Porovnanie numerických modelov chrupavky pomocou Akaikeho kritéria
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Berezňák
Application of magnetic field in the regenerative medicine
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Berezňák
Biomechanická analýza tlaku na lavičke
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Čekan, PhD.
An Alternative Approach for Gait Analysis Using Inertial Measuring Units
June 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Danko
Vplyv vystuženia rámu ventilátora s remeňovým prevodom na vlastné frekvencie
June 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Gergő Édes
Biomechatronický systém akumulácie energie
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stefan Ferencik
Meranie mechanických vlastností ciev
June 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Ferlík
Stanovenie mechanických parametrov biomedicínskeho čerpadla
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Glova
Posúdenie vplyvu rekonštrukcie torako-lumbálnej chrbtice na okolité stavce
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Modelovanie mechanických vlastností penových materiálov
September 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Gschwandtner
Fotoelasticimetrické meranie a numerický výpočet koeficientu koncentrácie napätia
June 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matej Hábovčík
Simulácia na základe extrakcie tepelných parametrov GaN komponentov z prechodových interferometrických experimentov
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Hodál
Eye Applanation Modelling When Measuring Intraocular Pressure
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Holko
Biomechanický model platničky
June 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. František Horvát, PhD.
Predikcia a indikácia rizikových stavov v technologických procesoch
October 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Horvát, PhD.
Zariadenie pre skenovanie chrbta
June 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Hrebeň
Návrh úprav nádrží používaných pri opravách podzemných sond
June 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Hrebeň
Pevnostná kontrola potrubia pary podľa EN 13480
June 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Posúdenie vplyvu kalcifikátu na namáhanie steny priamej cievy
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kečkéš
Návrh zariadenia pre akumuláciu elektrickej energie
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Kirka
Porovnanie hlavných veličin behu u ľudí s rôznym výkonostným stupňom
June 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milada Knapiková
Stanovenie mechanických vlastností tkanív in vivo pomocou vtlačenia
June 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Biomechanical measurement of comfort
June 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Krajnák
Meranie zaťaženia dolnej končatiny
June 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Labaš
Material model for foam solids
February 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mário Lacinák, PhD.
Neinvazívne určovanie tlakového profilu krvi vo veľkých cievach
June 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Lajcha
Bezdrátový rádiový zber údajov mechanických veličín
June 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Lesňák
Meracie reťazce v mechatronike
June 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatjana Meleg
Meranie zrýchlenia ťažiska plavca
June 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Mihálik
Optimálna topológia jednoduchých nosníkov
June 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Miklošovič
Mikroelektronický snímač zrýchlenia
June 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Miklošovič
Simulácia zaťaženia cievy s aneuryzmou
June 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Moravčík
Stanovenie charakteristiky reologického tlmiča chodidla dolnej končatiny
June 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Múdry
Návrh testovacieho zariadenia AlGaN piezokeramiky
June 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Attila Németh
Biomechanika pohybových aktivít
June 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ondrejka
Simulácia rázovej skúšky cyklistickej prilby
June 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Plutová, PhD.
Biomechanické merania pre klinickú prax
March 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pospíšil
Napäťovo-deformačná analýza tlakovej skúšky nosnej konštrukcie traktora
June 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Raus
Telemetrický systém zberu údajov.
June 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Róková
Analýza piezomateriálov pre implantovateľné zariadenia
June 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Sedláková
Analýza bedrového stavca
June 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Sedláková
Pevnostná analýza driekovej chrbticovej jednotky
June 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Sedláková, PhD.
Meranie a simulácia zaťaženia v bedrovom kĺbe
August 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Staňák, PhD.
Nelineárna napäťovo-deformačná analýza krytu plniaceho hydrogenerátora AHP
June 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Stročka
Simulácia rázovej skúšky vahadla bicykla
June 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Szallay
Meranie kinematických veličín zapästia ruky pri základných hodoch vo frisbee
June 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Szarvas
Biomechatronika pohybových aktivít
August 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Ščepka
Zariadenie na testovanie vlastností reologického tlmiča
June 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Darina Šedovičová
Posúdenie úprav bedrovej protézy pre umiestnenie meracieho zariadenia
June 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Biomechanické modelovanie pohodlia v aute
August 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gorazd Trnovec
Analýza rekonštrukcie hrudno-driekovej chrbtice
June 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Uherčík, PhD.
Simulácia pohybu ruky
June 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Uherčík, PhD.
Skúmanie pohybových závislostí končatín so zreteľom na ich využitie pre nové protézy
June 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Vančo
Meranie kinematických veličín pohybu veslára na veslárskom trenažéri
June 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristian Vojaček
Analýza vplyvu výmeny stavca chrbtice na okolité stavce
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress