6. 4. 2020  5:33 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Identifikačné číslo: 2025
Univerzitný e-mail: branislav.hucko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Abou Nassif, PhD.
Biomechanical measurement in vivo for arthroplasty
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Farouk Al Boukhari
Meranie kinematických parametrov v gymnastike
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Babál
Simulačná metóda extrakcie hustoty energie v polovodičových súčiastkách analyzovaných prechodovou interferometrickou tepelnou metódou
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kinga Balázsová
Analýza úprav totálnej endoprotézy bedrového kĺbu pre telemetriu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Máté Bényi
Porovnanie numerických modelov chrupavky pomocou Akaikeho kritéria
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Berezňák
Application of magnetic field in the regenerative medicine
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Berezňák
Biomechanická analýza tlaku na lavičke
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Čekan, PhD.
An Alternative Approach for Gait Analysis Using Inertial Measuring Units
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Danko
Vplyv vystuženia rámu ventilátora s remeňovým prevodom na vlastné frekvencie
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Gergő Édes
Biomechatronický systém akumulácie energie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stefan Ferencik
Meranie mechanických vlastností ciev
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Ferlík
Stanovenie mechanických parametrov biomedicínskeho čerpadla
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Glova
Posúdenie vplyvu rekonštrukcie torako-lumbálnej chrbtice na okolité stavce
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Modelovanie mechanických vlastností penových materiálov
september 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libor Gschwandtner
Fotoelasticimetrické meranie a numerický výpočet koeficientu koncentrácie napätia
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Matej Hábovčík
Simulácia na základe extrakcie tepelných parametrov GaN komponentov z prechodových interferometrických experimentov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Hodál
Modelovanie aplanácie oka pri meraní očného tlaku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Holko
Biomechanický model platničky
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Hrebeň
Návrh úprav nádrží používaných pri opravách podzemných sond
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Hrebeň
Pevnostná kontrola potrubia pary podľa EN 13480
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Posúdenie vplyvu kalcifikátu na namáhanie steny priamej cievy
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kečkéš
Návrh zariadenia pre akumuláciu elektrickej energie
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Kirka
Porovnanie hlavných veličin behu u ľudí s rôznym výkonostným stupňom
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milada Knapiková
Stanovenie mechanických vlastností tkanív in vivo pomocou vtlačenia
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Biomechanické merania komfortu
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Krajnák
Meranie zaťaženia dolnej končatiny
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Vladimír Labaš
Material model for foam solids
február 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mário Lacinák, PhD.
Neinvazívne určovanie tlakového profilu krvi vo veľkých cievach
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Peter Lajcha
Bezdrátový rádiový zber údajov mechanických veličín
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Lesňák
Meracie reťazce v mechatronike
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatjana Meleg
Meranie zrýchlenia ťažiska plavca
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Mihálik
Optimálna topológia jednoduchých nosníkov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Miklošovič
Mikroelektronický snímač zrýchlenia
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Miklošovič
Simulácia zaťaženia cievy s aneuryzmou
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Moravčík
Stanovenie charakteristiky reologického tlmiča chodidla dolnej končatiny
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Múdry
Návrh testovacieho zariadenia AlGaN piezokeramiky
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Attila Németh
Biomechanika pohybových aktivít
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ondrejka
Simulácia rázovej skúšky cyklistickej prilby
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Plutová, PhD.
Biomechanické merania pre klinickú prax
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pospíšil
Napäťovo-deformačná analýza tlakovej skúšky nosnej konštrukcie traktora
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Raus
Telemetrický systém zberu údajov.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Róková
Analýza piezomateriálov pre implantovateľné zariadenia
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Sedláková
Analýza bedrového stavca
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sedláková
Pevnostná analýza driekovej chrbticovej jednotky
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Sedláková, PhD.
Meranie a simulácia zaťaženia v bedrovom kĺbe
august 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Staňák, PhD.
Nelineárna napäťovo-deformačná analýza krytu plniaceho hydrogenerátora AHP
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Stročka
Simulácia rázovej skúšky vahadla bicykla
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Szallay
Meranie kinematických veličín zapästia ruky pri základných hodoch vo frisbee
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Szarvas
Biomechatronika pohybových aktivít
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Ščepka
Zariadenie na testovanie vlastností reologického tlmiča
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Darina Šedovičová
Posúdenie úprav bedrovej protézy pre umiestnenie meracieho zariadenia
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Biomechanické modelovanie pohodlia v aute
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gorazd Trnovec
Analýza rekonštrukcie hrudno-driekovej chrbtice
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Uherčík, PhD.
Simulácia pohybu ruky
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Filip Uherčík, PhD.
Skúmanie pohybových závislostí končatín so zreteľom na ich využitie pre nové protézy
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Vančo
Meranie kinematických veličín pohybu veslára na veslárskom trenažéri
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristian Vojaček
Analýza vplyvu výmeny stavca chrbtice na okolité stavce
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná