Jan 21, 2020   1:26 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Identification number: 2029
University e-mail: jan.jakabovic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

JAKABOVIČ, J. -- WEIS, M. -- NOVOTA, M. -- MIČJAN, M. Difúzor pár monoméru parylénu: Úžitkový vzor č. 8607, Dátum o zápise ÚV : 05.11.2019 , Vestník ÚPV SR č. 11/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 9 p.

Original name: Difúzor pár monoméru parylénu: Úžitkový vzor č. 8607, Dátum o zápise ÚV : 05.11.2019 , Vestník ÚPV SR č. 11/2019
English name: Parylene monomer vapor diffuser
Written by (author): doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. (30%)
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (30%)
Ing. Miroslav Novota, PhD. (30%)
Ing. Michal Mičjan, PhD. (10%)
Department: Institute of Electronics and Phototonics
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Place of publishing: Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Number of pages: 9
Original language: Slovak
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Last change: 11/16/2019 22:21 (Data import from library)