Apr 7, 2020   10:26 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identification number: 2032
University e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Milan Bielik
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
September 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Cintula, PhD.
Riadené spínanie výkonových spínačov
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Dányi
Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Gelušiak
Využitie tlmiviek v elektroenergetike
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory
August 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
September 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Horák, PhD.
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
August 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Chudá
Power Quality in Industrial Power System
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Jamrich
Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Januška
Modelovanie strát pri prenose elektrickej energie
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Jatel
Dispečerské riadenie v elektrizačnej sústave
May 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Káčerik
Prúdovo-tepelné režimy lanových vodičov vonkajších vedení prenosovej sústavy pri mimoriadnom zaťažení
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Karovič
Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Končál
Malá vodná elektráreň Kočkovce
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Koníček, PhD.
Setting up the optimal capacity of distributed generation in the node areas of the distribution system of the Slovak Republic
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Samuel Kopček
Power quality in low voltage distribution power system
June 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. János Kurcz
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kuročka
Remote Laboratory of Power Quality
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Lazorík
Vodné dielo Želiezovce
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Liška, PhD.
Fyzikálny model elektrizačnej sústavy
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Líška
Využitie protokolu IEC 61850
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Maco
Nastavovanie a charakteristika dištančnej ochrany
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
September 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Magáth
Power quality in distribution power system
May 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Malík
Malá vodná elektráreň Dobrohošť
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Melich
Optimalizácia bilancie distribučnej siete s uvažovaním aktívneho riadenia dopytu v prostredí inteligentných sietí
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Michňa
Voltage Control in MV and LV Power System
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mišenko
Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Obselka
Modelovanie strát na vedeniach pri prenose elektrickej energie
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Očkaj
Vyššie harmonické v elektrizačnej sústave
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Očkaj
Vyvedenie výkonu pomocou prípojnicového systému a pomocou káblov
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Paulech, PhD.
Meranie intenzity elektrického poľa kapacitnou sondou
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Paulech, PhD.
Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu
May 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Pavlov, PhD.
Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iaroslav Piskarov
Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Pobiecky
Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Podolec
Kvalita elektrickej energie v elektrizačnej sústave
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Puškel
Elektromagnetické pole v okolí prvkov vonkajších rozvodní vvn a zvn
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Saxa
Ovplyvňovanie strát v elektrizačnej sústave
May 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Saxa
Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Schramm
Kvalita elektrickej energie
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
July 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Spielböck, PhD.
Power lines’ fault locator using synchrophasor measurements
August 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Šimera
Umiestňovanie medzifázových dištančných rozperiek na prenosových vedeniach vvn a zvn
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šimlaštík
Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Šimlaštík
Kvalita elektrickej energie v prenosovej sústave
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Šimurka
Frequency Load Dependence and Frequency Control
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Štofej
Kvalita elektrickej energie v nn sieťach
December 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Šulík
Kvalita elektrickej energie
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šulík
Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ťapajna
Možnosti optimalizácie a riadenia spotreby domácnosti v rámci inteligentných sietí
May 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Vajko
Pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v ES
May 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Valach
Analýza vlastnej spotreby paroplynovej elektrárne
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Varga
Analýza prevádzky veterného parku
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
September 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
September 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress