28. 9. 2020  4:32 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 

Kontakty          
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Milan Bielik
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2016
Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Boris Cintula, PhD.
Riadené spínanie výkonových spínačov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristián Dányi
Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Radovan Gelušiak
Využitie tlmiviek v elektroenergetike
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory
srpen 2015
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
září 2012
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Martin Horák, PhD.
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
srpen 2011
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martina Chudá
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Martina Chudá
Prevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavu
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavol Jamrich
Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jakub Januška
Modelovanie strát pri prenose elektrickej energie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Jatel
Dispečerské riadenie v elektrizačnej sústave
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Samuel Káčerik
Prúdovo-tepelné režimy lanových vodičov vonkajších vedení prenosovej sústavy pri mimoriadnom zaťažení
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Jakub Karovič
Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Tomáš Končál
Malá vodná elektráreň Kočkovce
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Michal Koníček, PhD.
Stanovenie optimálneho objemu distribuovanej výroby v uzlových oblastiach distribučnej sústavy SR
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Samuel Kopček
Kvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sieti
červen 2021Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. János Kurcz
Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Michal Kuročka
Remote Laboratory of Power Quality
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Lazorík
Vodné dielo Želiezovce
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Liška, PhD.
Fyzikálny model elektrizačnej sústavy
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Líška
Využitie protokolu IEC 61850
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ondrej Maco
Nastavovanie a charakteristika dištančnej ochrany
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je rozpracovánaDisP
Autor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2016
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Martin Malík
Malá vodná elektráreň Dobrohošť
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Peter Melich
Optimalizácia bilancie distribučnej siete s uvažovaním aktívneho riadenia dopytu v prostredí inteligentných sietí
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mário Michňa
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Mišenko
Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Lukáš Mlynár
Supraharmonické v sieťach nízkeho napätia
červen 2021
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Vladimír Obselka
Modelovanie strát na vedeniach pri prenose elektrickej energie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Očkaj
Vyššie harmonické v elektrizačnej sústave
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Očkaj
Vyvedenie výkonu pomocou prípojnicového systému a pomocou káblov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Meranie intenzity elektrického poľa kapacitnou sondou
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ľuboš Pavlov, PhD.
Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Iaroslav Piskarov
Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ondrej Pobiecky
Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Podolec
Kvalita elektrickej energie v elektrizačnej sústave
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Peter Puškel
Elektromagnetické pole v okolí prvkov vonkajších rozvodní vvn a zvn
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Saxa
Ovplyvňovanie strát v elektrizačnej sústave
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Saxa
Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrej Schramm
Kvalita elektrickej energie
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
červenec 2015Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Tomáš Spielböck, PhD.
Lokalizácia porúch na elektrických vedeniach pomocou merania synchronizovaných fázorov
srpen 2019
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Juraj Šimera
Umiestňovanie medzifázových dištančných rozperiek na prenosových vedeniach vvn a zvn
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Kvalita elektrickej energie v prenosovej sústave
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Adam Šimurka
Frekvenčná závislosť záťaží a regulácia frekvencie
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Štofej
Kvalita elektrickej energie v nn sieťach
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Ján Šulík
Kvalita elektrickej energie
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ján Šulík
Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Ťapajna
Možnosti optimalizácie a riadenia spotreby domácnosti v rámci inteligentných sietí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Attila Vajko
Pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v ES
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Valach
Analýza vlastnej spotreby paroplynovej elektrárne
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Varga
Analýza prevádzky veterného parku
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2014
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2014
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována