13. 12. 2019  16:11 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikačné číslo: 2032
Univerzitný e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Milan Bielik
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Cintula, PhD.
Riadené spínanie výkonových spínačov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Florián Danko
Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Dányi
Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Gelušiak
Využitie tlmiviek v elektroenergetike
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Horák, PhD.
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Chudá
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Jamrich
Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Januška
Modelovanie strát pri prenose elektrickej energie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Jatel
Dispečerské riadenie v elektrizačnej sústave
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Káčerik
Prúdovo-tepelné režimy lanových vodičov vonkajších vedení prenosovej sústavy pri mimoriadnom zaťažení
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Karovič
Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Končál
Malá vodná elektráreň Kočkovce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Koníček, PhD.
Stanovenie optimálneho objemu distribuovanej výroby v uzlových oblastiach distribučnej sústavy SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Samuel Kopček
Kvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sieti
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. János Kurcz
Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kuročka
Remote Laboratory of Power Quality
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Lazorík
Vodné dielo Želiezovce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Liška, PhD.
Fyzikálny model elektrizačnej sústavy
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Líška
Využitie protokolu IEC 61850
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Maco
Nastavovanie a charakteristika dištančnej ochrany
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Malík
Malá vodná elektráreň Dobrohošť
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Melich
Optimalizácia bilancie distribučnej siete s uvažovaním aktívneho riadenia dopytu v prostredí inteligentných sietí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Michňa
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mišenko
Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Obselka
Modelovanie strát na vedeniach pri prenose elektrickej energie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Očkaj
Vyššie harmonické v elektrizačnej sústave
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Očkaj
Vyvedenie výkonu pomocou prípojnicového systému a pomocou káblov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Meranie intenzity elektrického poľa kapacitnou sondou
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Pavlov, PhD.
Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iaroslav Piskarov
Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Pobiecky
Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Podolec
Kvalita elektrickej energie v elektrizačnej sústave
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Puškel
Elektromagnetické pole v okolí prvkov vonkajších rozvodní vvn a zvn
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Saxa
Ovplyvňovanie strát v elektrizačnej sústave
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Saxa
Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Schramm
Kvalita elektrickej energie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
júl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Spielböck, PhD.
Lokalizácia porúch na elektrických vedeniach pomocou merania synchronizovaných fázorov
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Šimera
Umiestňovanie medzifázových dištančných rozperiek na prenosových vedeniach vvn a zvn
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Kvalita elektrickej energie v prenosovej sústave
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adam Šimurka
Frekvenčná závislosť záťaží a regulácia frekvencie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Štofej
Kvalita elektrickej energie v nn sieťach
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Šulík
Kvalita elektrickej energie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Šulík
Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ťapajna
Možnosti optimalizácie a riadenia spotreby domácnosti v rámci inteligentných sietí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Vajko
Pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v ES
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Valach
Analýza vlastnej spotreby paroplynovej elektrárne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Varga
Analýza prevádzky veterného parku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
september 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná