27. 2. 2020  6:16 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
Autor: Ing. Iaroslav Piskarov
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Peter Janiga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou vplyvov obnoviteľných zdrojov energie, pripojených do distribučnej sústavy, na sieťové napätia na nn hladine. Práca pozostáva z teoretickej časti a praktickej časti. V teoretickej časti záverečnej práce robíme prehľad obnoviteľných zdrojov energie, používaných v Slovenskej republike, preskúmame rôzne druhy ich vplyvov na prevádzku elektrických sietí a zisťujeme podmienky ich pripojenia k distribučnej sústave. V praktickej časti sme vytvorili model časti elektrizačnej sústavy v softvérovom prostredí GLF a simulovali sme prevádzku modelu v rôznych stavoch. Výsledky simulácie sme následne dali do príloh, ktoré patria k tejto diplomovej robote. Výsledkom diplomovej práce je analýza vplyvov obnoviteľných zdrojov energie na elektrizačnú sústavu vykonaná na základe údajov obdržaných z simulácií.
Klíčová slova:Obnoviteľne zdroje energie, Distribuovaná výroba elektrickej energie, Vplyvy na sieťové napätie, Graphic Load Flow – GLF

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně