27. 2. 2020  5:36 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
Autor: Ing. Michal Mišenko
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Martin Liška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
Abstrakt:Táto práca prostredníctvom simulácii opisuje chod mikro siete s distribuovanými zdrojmi pripojenej k distribučnej sústave. Úvodná časť tejto práce je venovaná súčasnej problematike distribučných sietí, mikro sieti, inteligentných sietí a variáciám zapojenia jednotlivých sieti. V druhej časti sú popísané zariadenia vhodné pre použitie v mikro sieťach ako aj dostupné možnosti akumulácie elektrickej energie. Ďalšia časť tejto práce opisuje model, riadenie a chod siete s akumuláciou. Posledná časť je venovaná analýzam dosiahnutých výsledkov zo simulácii.
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje, riadenie mikro siete, akumulácia energie, Open DSS, mikro sieť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně