18. 2. 2020  7:54 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
Autor: Bc. Martina Chudá
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Peter Janiga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá kvalitatívnymi parametrami elektrickej energie, so zameraním na kvalitu napätia v sieti priemyselného podniku. Teoretická časť práce opisuje základné ukazovatele kvality napätia. Zaoberá sa príčinami vzniku vyšších harmonických a jednotlivými spôsobmi eliminácie vyšších harmonických, s využitým aktívnych a pasívnych filtrov. Cieľom bakalárskej práce bolo vykonať meranie kvality napätia v napájacej sieti priemyselného podniku. Meranie kvality je rozdelené na dve časti. Prvá časť merania je tvorená krátkodobými meraniami, ktoré boli vykonané v dvoch rôznych výrobných halách, s cieľom poukázať na vplyv vyšších harmonických na kvalitu napätia v elektrických sieťach s rôznymi druhmi spotrebičov (dopravníkové pohony, robotické pracoviská, zváracie zariadenia). Tieto merania sú zamerané predovšetkým na meranie celkového harmonického skreslenia a harmonickú analýzu vyšších harmonických. Druhá časť merania je tvorená dlhším, sedemdňovým, meraním vo výrobnej hale, kde prevažnú časť technológie tvoria robotické pracoviská. V záverečnej časti práce sú navrhnuté riešenia pre zlepšenie kvality napätia. Výskyt problémov súvisiacich s vyššími harmonickými neustále narastá vplyvom zvyšovania počtu zariadení s nelineárnym odberom, a preto je potrebné venovať tejto problematike dostatočnú pozornosť.
Klíčová slova:kvalita elektrickej energie, kvalita napätia, celkové harmonické skreslenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně