7. 4. 2020  8:21 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
Autor: Ing. Jakub Karovič
Pracoviště: Katedra elektroenergetiky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Martin Liška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
Abstrakt:Práca sa zaoberá vplyvom distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu so zameraním na vplyv veterných elektrární. Má poukázať na spätné vplyvy, ktorými výrobne počas prevádzky pôsobia na napájaciu sieť a následnú potrebu regulovania pomocou podporných služieb pre zabezpečenie kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Práca obsahuje prehľad elektrických strojov použitých vo výrobniach energie, ich použitie v energetike a ich mieru spätných vplyvov na sústavu vychádzajúcu z Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ďalej práca opisuje požiadavky na reguláciu činného výkonu a frekvencie v ES. Vplyv na tieto požiadavky je vyšetrený v analýze na základe meraní skutočných hodnôt činných výkonov dodávaných do siete veternými elektrárňami Cerová a Ostrý vrch. Z analýzy vyplýva, že uvedenie nepredikovateľných zdrojov energie, najmä veterných elektrární do prevádzky, si vyžaduje zväčšenie objemu podporných služieb zo strany prevádzkovateľa sústavy. Vyhodnotenie odchýlok dodávaného výkonu v 15 minútových intervaloch od priemeru potvrdilo vysokú fluktuáciu výroby veterných elektrární, čo si konečnom dôsledku vyžaduje zlepšenie regulácie činného výkonu a frekvencie v ES.
Klíčová slova:Spätné vplyvy na napájaciu sieť, Regulácia činného výkonu a frekvencie, Prevádzka nepredikovateľných obnovyteľných zdrojov energie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně