Mar 29, 2020   12:13 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identification number: 2032
University e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:fault locating methods for distribution networks 22 kV
Written by (author): Ing. Martin Horák, PhD.
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Petr Toman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
Summary:Práca sa zaoberá systémami pre automatizáciu a chránenie distribučných sietí 22 kV a ich pôsobením pri poruchách -- najmä jednopólových zemných spojeniach. Zameriava sa na analýzu problematiky uzemnenia neutrálneho bodu transformátora 110/23 kV, automatiky ladenia tlmiviek, elektrické ochrany 22 kV vývodov a prvky automatizácie sietí VN slúžiace pre lokalizáciu porúch. Veľká časť práce je venovaná jednopólovým zemným spojeniam. Tento typ porúch je v prvom kroku rozobratý analyticky, následne sú analytické výsledky porovnané s výsledkami simulácie v programe Matlab a s výsledkami experimentálnych zemných spojení. Na základe týchto informácii je navrhnutá celková koncepcia zariadení automatizácie a chránenia sietí 22 kV. V práci sú taktiež rozobraté niektoré konkrétne reálne poruchy, ktoré sa vyskytli v prevádzke na ktorých je preukázaná správnosť predloženej koncepcie.
Key words:lokalizácia porúch, zemné spojenie, elektrická ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited