17. 2. 2020  13:01 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
Autor: Ing. Ondrej Pobiecky
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je oboznámiť sa s formátmi vstupných súborov programov GLF a PSLF a navrhnúť a vytvoriť databázu príslušných prvkov elektrizačnej sústavy. Pretože tieto programy majú rôzne formáty vstupných súborov, databáza musí byť optimalizovaná pre potreby obidvoch programov. Ďalšou mojou úlohou bolo naprogramovanie aplikácie, ktorá ponúka výstup vo forme vygenerovaného súboru, ktorý je následne možné použiť pre jeden z vyššie spomenutých programov v závislosti od voľby užívateľa. Okrem toho táto aplikácia poskytuje možnosť načítania vstupného súboru určeného pre jeden program a z neho vygenerovať vstupný súbor pre druhý program. Rovnako je možné pridávať nové, upravovať existujúce a vymazávať nepotrebné záznamy z tabuliek. Aplikácia je realizovaná vo forme formulárov v programovacom jazyku C#, ktorej prednosťou je najmä jednoduché ovládanie a užívateľsky prívetivé prostredie. Táto práca poskytuje čitateľovi náhľad do tejto problematiky, popisuje postupy, podľa ktorých som postupoval a ako som riešil niektoré problémy.
Klíčová slova:formát vstupného súboru, databáza, aplikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně