18. 2. 2020  7:24 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodné dielo Želiezovce
Autor: Ing. Samuel Lazorík
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodné dielo Želiezovce
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá návrhom hlavného elektroenergetického zariadenie a riešenia napájania vlastnej spotreby malej vodnej elektrárne Želiezovce, navrhovanej na vodnom toku Hron. V práci sa uvádzajú teoretické informácie o princípe výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni. Sú tu popísané technologické zariadenia potrebné pri výrobe elektrickej energie ako aj jej distribúcii do rozvodnej siete distribučnej spoločnosti. Hlavnou časťou mojej práce je samotný návrh blokového zapojenia elektroenergetických častí malej vodnej elektrárne pre dva varianty vyvedenia výkonu. Tento návrh zahŕňa vyšpecifikovanie hlavných elektroenergetických zariadení potrebných pre správny chod malej vodnej elektrárne Želiezovce. Taktiež sa táto práca venuje meraniu elektrickej energie v MVE. V závere práce uvádzam porovnania dvoch variant a to blokového a dvojblokového zapojenia malej vodnej elektrárne z technologického aj investičného hľadiska.
Klíčová slova:turbína, transformátor, rozvádzač, vodná elektráreň, meranie, elektrická energia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně