18. 2. 2020  7:31 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kvalita elektrickej energie
Autor: Ing. Andrej Schramm
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Peter Janiga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kvalita elektrickej energie
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku kvality elektrickej energie. Je rozdelená na dve hlavné časti. Cieľom prvej časti tejto práce je opis základných parametrov kvality elektrickej energie, zaoberá sa tiež možnosťami vzniku niektorých nežiaducich javov a problémami ktoré spôsobujú. V prvej časti sú opísané a vysvetlené všetky dôležité parametre ktoré popisuje aj norma STN EN 50160:2011, sú to napríklad zvýšenia a poklesy napätia, kolísanie frekvencie a javy ovplyvňujúce tvar napäťovej vlny. Druhá časť tejto práce sa zaoberá meraním a vyhodnocovaním kvality elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. V tejto časti je opísaný spôsob merania a vyhodnotenie meraní podľa limitov určených normou STN EN 50160:2011.
Klíčová slova:nesymetria napätia, pokles napätia, kolísanie frekvencie, zvýšenie napätia, napájacie napätie, vyššie harmonické

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně