17. 2. 2020  13:05 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
Autor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
Abstrakt:Práca sa zaoberá vplyvom výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán. V prvých častiach práce uvádza teóriu popisujúcu výkonové a prístrojové transformátory, ich fyzikálnu podstatu, princíp pôsobenia a definuje ich parametre. V ďalšom ukazuje možnosti modelovania transformátorov. Poukazuje na obmedzenia týkajúce sa zložitosti modelovania výkonových transformátorov kompletným systémom diferenciálnych rovníc. Odvádza teóriu zjednodušenia modelovania systémom rovníc popisujúcich výkonový transformátor ako sústavu jednofázových jednotiek. Podstatnou časťou práce je vytvorenie konkrétnych počítačových modelov výkonových a prístrojových transformátorov prúdu v softvérovom prostredí Matlab-Simulink. Záverečná časť práce obsahuje simulačné experimenty vplyvu výkonových transformátorov a prístrojových transformátorov prúdu na diferenciálne ochrany s potrebnou teóriou opisujúcou činnosť týchto ochrán. Tieto experimenty sú vyhodnotené a zároveň sú sformulované závery a opatrenia pre zabezpečenie správnej funkcie týchto ochrán.
Klíčová slova:prístrojový transformátor prúdu, modelovanie, Simulink, výkonový transformátor, diferenciálna ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně