21. 2. 2020  16:39 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
Autor: Ing. Ján Šulík
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Bindzár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vzájomným križovaním vonkajších elektrických vedení vvn a zvn. Hlavnou úlohou diplomovej práce bolo v spolupráci so spoločnosťou SAG Elektrovod vytvoriť program, ktorý bude rátať najkratšie vzdialeností vodičov resp. vodiča a lana vzájomne križovaných vedení. Celý výpočet je ladený podľa normy STN EN 50 341-1 a jej národnej prílohy pre Slovensko. Následne funkčnosť a správnosť výpočtu programu bolo overené softvérom PLS-CADD. Za vhodný príklad porovnávania sme si zvolili v súčasnosti navrhované 400kV vedenie V494 v trase od Ružomberka do ES Medzibrod, ktoré križujeme 110kV vedením.
Klíčová slova:vonkajšie elektrické vedenia, najkratšie vzdialenosti križovaných vedení, modelovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně