18. 2. 2020  7:48 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
Autor: Ing. Ľuboš Pavlov, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Szathmary, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
Abstrakt:Zvýšenie energetickej efektívnosti rozsiahlej prepojenej elektrizačnej sústavy (ES) patrí medzi priority energetickej politiky Slovenskej republiky ale aj ostatných členských štátov Európskej Únie. Zvýšenie energetickej efektívnosti je možné dosiahnuť zvýšením účinnosti prenosu a distribúcie elektrickej energie, a znižovaním prenosových strát pri zabezpečení plynulého rozvoja trhu s elektrickou energiou. Využitím moderných systémov monitorovania synchrónnych fázorov napätí a prúdov minimálne vo vybraných rozvodniach ES ponúka možnosti, ako sa dajú pri všetkých možných prevádzkových režimoch ustálených stavoch, krátkodobých prechodných stavoch s preťažením, ale aj dynamických poruchových stavoch získať potrebné údaje pre stanovenie vhodných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ES. To si vyžaduje nevyhnutnosť prípravy vybraných uzlov ES SR na relizáciu monitorovania synchrónnych fázorov napätia a prúdu, ktoré umožnia získať presnejšie údaje z reálnej prevádzky ES SR v reálnom čase, čo môže viesť k návrhu možných opatrení na zvýšenie účinnosti prenosu ES SR, prevencie straty stability a prevencie pred napäťovým kolapsom, presnejšej lokalizácie porúch v sústavách vvn a zvn, ale aj možnosti získania prevádzkových parametrov elektrických zariadení.
Klíčová slova:nesymetria, elektrické parametre, synchrónne fázory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně