17. 2. 2020  13:30 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
Autor: Ing. Mária Nemcová
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Peter Janiga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
Abstrakt:Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv rozptýlenej výroby na straty vo vn distribučných sieťach. Práca sa zaoberá predovšetkým vplyvom fotovoltických elektrární, pretože ich počet v posledných rokoch výrazne stúpa. Pozostáva z dvoch základných častí. V prvej teoretickej časti je opísaná distribučná sústava a straty v sústave. Nachádza sa tu definícia strát a rôzne príčiny vzniku strát vo vn distribučných sieťach. V tejto časti sú tiež opísané fotovoltické elektrárne, ich výhody aj nevýhody a sú tu ukázané aj rôzne priebehy elektrární. Na záver kapitoly sú spomenuté typové diagramy odberu, spôsob tvorby a metodika ich výpočtu a sú tu uvedené aj triedy typových diagramov odberu. V druhej časti je spracovaná analýza distribuovanej výroby a vplyv na straty v sieti. Analýza bola realizovaná na modely distribučnej siete na vn úrovni 22 kV.
Klíčová slova:distribučná sústava, fotovoltická elektráreň, straty v distribučnej sústave, rozptýlená výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně