7. 4. 2020  10:19 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
Autor: Ing. Ján Šimlaštík
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Heretík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
Abstrakt:Práca sa zaoberá chránením zariadení v distribučnej sústave. Obsahuje tri hlavné časti. Prvá je venovaná základnej štruktúre ochranných terminálov. Okrem základných požiadaviek kladených na ochrany je v nej popísaná celá cesta signálu až po vyslanie povelu na výkonový vypínač. V druhej časti práce je spracovaná problematika chránenia z teoretického aj praktického hľadiska. Opísané sú nadprúdové, diferenciálne a dištančné ochrany. Pri každej ochrane je opísaný spôsob činnosti, vypínacie charakteristiky a použitie. Taktiež je ku každej ochrane doplnený príklad použitia v praxi, kde je nakreslená schéma zapojenia a zoznam funkcií ochrán. Posledná časť práce je venovaná výpočtu nastavenia dištančných ochrán pre danú časť sústavy. Základné nastavenie je najprv teoreticky zdôvodnené a následne podložené výpočtom v softvéri od spoločnosti Siemens. Po nastavení dosahov zón je zostavený vypínací plán ochrán, ktorý zobrazuje selektívnosť nastavenia dištančných ochrán.
Klíčová slova:dištančná ochrana, koordinácia nastavenia ochrán, ochranný terminál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně