28. 1. 2020  23:51 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Chlebo
Identifikační číslo: 20345
Univerzitní e-mail: qchlebo [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Energetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Autor: Ing. Maroš Chlebo
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Muráň
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Energetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je energetický audit bytového domu situovaného na Tupolevovej ulici v Bratislave. Následne je vyhotovený návrh novej vykurovacej sústavy a jej hydraulické vyregulovanie. Celá práca je ukončená realizačným projektom novej vykurovacej sústavy. Prvá kapitola popisuje skutkový stav objektu. V druhej je vykonaný energetický audit. Tretia kapitola je venovaná energeticky úsporným opatreniam, ktoré sú vyhodnotené metódou kľúčových čísiel a následne posúdené z ekonomického hľadiska. Štvrtá kapitola rieši návrh vykurovacej sústavy a v piatej kapitole je realizovaný návrh regulačných prvkov. Projektová dokumentácia celej vykurovacej sústavy bytového domu je zrealizovaná v šiestej kapitole a v siedmej je spracovaná technická správa vykurovania.
Klíčová slova:energetický audit, úsporné opatrenia, dimenzovanie, vykurovacia sústava, hydraulické vyregulovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně