14. 12. 2019  9:48 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Chlebo
Identifikačné číslo: 20345
Univerzitný e-mail: qchlebo [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Energetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Autor: Ing. Maroš Chlebo
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Muráň
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Energetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je energetický audit bytového domu situovaného na Tupolevovej ulici v Bratislave. Následne je vyhotovený návrh novej vykurovacej sústavy a jej hydraulické vyregulovanie. Celá práca je ukončená realizačným projektom novej vykurovacej sústavy. Prvá kapitola popisuje skutkový stav objektu. V druhej je vykonaný energetický audit. Tretia kapitola je venovaná energeticky úsporným opatreniam, ktoré sú vyhodnotené metódou kľúčových čísiel a následne posúdené z ekonomického hľadiska. Štvrtá kapitola rieši návrh vykurovacej sústavy a v piatej kapitole je realizovaný návrh regulačných prvkov. Projektová dokumentácia celej vykurovacej sústavy bytového domu je zrealizovaná v šiestej kapitole a v siedmej je spracovaná technická správa vykurovania.
Kľúčové slová:energetický audit, úsporné opatrenia, dimenzovanie, vykurovacia sústava, hydraulické vyregulovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene