Jun 17, 2019   0:42 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kubinec, PhD.
Identification number: 2052
University e-mail: peter.kubinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bachratý
Riadenie bezkefkového motora
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bachratý
Teslova cievka s audio moduláciou
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Bašista
Autonomous weighing platform with remote communication
May 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Bekeš
An electrical appliances remote control
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Roman Březovják
An intelligent socket controlled via Bluetooth
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Ďurkovič
A stepper motor continuous control
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Fibich
Analógový syntezátor hudobných signálov
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Gach
Analógový dolnopriepustný filter zvukového signálu pre A/D prevodník \\ A Sound Signal Analog Low-pass Filter for A/D Converter
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dávid Greksa
Small switched power supply
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hájovský
An Amplifier for Audio Frequency Response Correction
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Hinca
An electrovehicle battery pack control unit
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Hinca
Riadiaca jednotka pre vozidlo "Formula študent"
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Hudcovič
Vývoj a testovanie zariadenia pre stabilizáciu teploty dvoch izolovaných blokov
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Chano
An Analogue Tunable Filter for Synthesizer
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Chano
Microprocessor controlled audio equalizer
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Jaroš
Digitálne zvukové efekty -- implementácia efektu flanger do DSP
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Jendruch
Smerové charakteristiky akustických hudobných nástrojov
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Boris Kováč
Preampflier for the phono cartridge with RIAA equalization
May 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Peter Kovačik
A Closed Room Acoustic Design
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Krajčovič
Realizácia nízkonapäťového spínaného zdroja
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krajčovič
The Class-D Audio Amplifier
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Laho
Algoritmy digitálnych reverberátorov
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Laho
Analýza vlastností gitarových zvukových efektov
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mátyás Mihálka
Digitálne spracovanie zvukového signálu - algoritmy zvukových efektov
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Mihál
Digitálny generátor harmonických zvukových signálov
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Mihál
Meranie a výpočet efektívnej hodnoty zvukového signálu
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikuš
Výkonový zdroj s impulzným transformátorom
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Minárik
Wireless low-power display for IoT
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Nagy
A mechanical clock microcontroller control
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Novotný
Banka oktávových filtrov so signálovým procesorom
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Oršula
Detekcia reklamných spotov v televíznom vysielaní \\ An Advertisement Spots Detection in TV Broadcasting
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Paluga
A tunable analogue filter for music synthesizer
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Pastorek
Analýza analógových gitarových zvukových efektov \\ An Analysis of the Guitar Analog Sound Effects
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Pastorek
Laditeľný digitálny dolno- a hornopriepustný filter
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pristach
Digitálny ekvalizér zvukového signálu v prostredí Matlab
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pristach
Oddeľovací zosilňovač pre zvukovú kartu PC
May 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Rystvej
Zvukový efekt s frekvenčne riadeným zosilnením
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Sedlák
Aktívny dolno- a hornopriepustný filter pre reprosústavu
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Sejč
Interaktívne riadenie parametrov napájacieho zdroja pomocou PC
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Felix Schlosser
Analýza frekvenčných vlastností zvukových zariadení s využitím PC
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Felix Schlosser
Reproduktorové ozvučnice s akustickými obvodmi \\ The Loudspeaker Enclosures with Acoustic Circuits
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Slama
Digitálne spracovanie zvukových signálov realizácia algoritmov zvukových efektov
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Slama
Zvukový efekt chorus s použitím DSP \\ Sound Effect Chorus Based on DSP
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Smolárik
Reproduktorové ozvučnice s akustickými obvodmi
May 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Staňák
Analýza algoritmov digitálneho zvukového multiefektívneho zariadenia
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Staňák
Kruhový modulátor s DSP TMS320C26 - digitálny zvukový efekt
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Laura Ševčíková
Moderné metódy merania akustickej impulzovej odozvy účelového uzavretého priestoru
May 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Laura Ševčíková
Štúdia využitia elektoakustických metód merania hluku zariadení
May 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Vörös
Mapovanie zvukového poľa vnútri uzatvorenej ozvučnice
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress