Oct 21, 2020   4:46 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kubinec, PhD.
Identification number: 2052
University e-mail: peter.kubinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

     
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Digital Reverberators
Written by (author): Ing. Peter Kubinec, PhD.
Department:
Department of radio and electronics (FEEIT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Digitálne reverberátory
Summary:
Predkladaná práca pojednáva o návrhu zvukového efektu reverberátora. Je tu uvedená analýza dozvukového procesu v uzavretom priestore z hladiska geometricko-štatistického a analýza na základe riešenia vlnovej rovnice. Uvedený je historický vývin konštrukcie reverberátorov a problémy vznikajúce pri realizácii digitálnych reverberátorov. Nasleduje prehlad štruktúr digitálnych reverberátorov uvádzaných v literatúre a ich porovnanie. Práca pokracuje analýzou LDI sústav typu hrebenového filtra a fázovacích sústav z hladiska ich vhodnosti použitia v digitálnom reverberátor. Je analyzovaná ich frekvencná a impulzná odozva ako aj rozloženie nulových bodov a pólov prenosovej funkcie v z-rovine. Na základe tejto analýzy boli navrhnuté a zrealizované pôvodné optimalizacné algoritmy pre urcenie parametrov fázaovacích sústav a comb filtrov. V experimentálnej casti je uvedená pôvodná štruktúra reverberátora spolu s príkladmi návrhu jej parametrov pre rôzne priestory. Navrhnutá štruktúra bola implementovaná do programu pre systém so signálovým procesorom pracujúcim v reálnom case. Následne boli zmerané odozvy algoritmu na pôvodnú sadu budiacich signálov. Zmerané boli aj odozvy skutocnej miestnosti a odozvy reverberátorov komercne vyrábaných. Všetky uvedené odozvy boli v závere experimentálnej casti navzájom porovnané.
Key words:reverberátor, hrebeňový, fázovací, digitálny

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited