21. 2. 2020  10:57 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kubinec, PhD.
Identifikačné číslo: 2052
Univerzitný e-mail: peter.kubinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Digitálne reverberátory
Autor: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Pracovisko: Katedra rádioelektroniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Digitálne reverberátory
Abstrakt:Predkladaná práca pojednáva o návrhu zvukového efektu reverberátora. Je tu uvedená analýza dozvukového procesu v uzavretom priestore z hladiska geometricko-štatistického a analýza na základe riešenia vlnovej rovnice. Uvedený je historický vývin konštrukcie reverberátorov a problémy vznikajúce pri realizácii digitálnych reverberátorov. Nasleduje prehlad štruktúr digitálnych reverberátorov uvádzaných v literatúre a ich porovnanie. Práca pokracuje analýzou LDI sústav typu hrebenového filtra a fázovacích sústav z hladiska ich vhodnosti použitia v digitálnom reverberátor. Je analyzovaná ich frekvencná a impulzná odozva ako aj rozloženie nulových bodov a pólov prenosovej funkcie v z-rovine. Na základe tejto analýzy boli navrhnuté a zrealizované pôvodné optimalizacné algoritmy pre urcenie parametrov fázaovacích sústav a comb filtrov. V experimentálnej casti je uvedená pôvodná štruktúra reverberátora spolu s príkladmi návrhu jej parametrov pre rôzne priestory. Navrhnutá štruktúra bola implementovaná do programu pre systém so signálovým procesorom pracujúcim v reálnom case. Následne boli zmerané odozvy algoritmu na pôvodnú sadu budiacich signálov. Zmerané boli aj odozvy skutocnej miestnosti a odozvy reverberátorov komercne vyrábaných. Všetky uvedené odozvy boli v závere experimentálnej casti navzájom porovnané.
Kľúčové slová:reverberátor, hrebeňový, fázovací, digitálny

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene