28. 9. 2020  9:40 Václav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Ružinský, PhD.
Identifikačné číslo: 2065
Univerzitný e-mail: michal.ruzinsky [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Projekty
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Elektronika v solárnom automobile
Autor:
Ing. Martin Nemčok
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Michal Ružinský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Elektronika v solárnom automobile
Abstrakt:
Práca sa zaoberá výkonovou a akumulátorovou sústavou v solárnom automobile. Podrobne rozoberá konštrukciu akumulátorovej sústavy, popisuje deje prebiehajúce pri nabíjaní rôznych typov akumulátorov. V ďalšej časti sa práca zameriava na elektrické systémy v solárnom automobile a približuje ich. Cieľom práce je oboznámiť sa s elektronikou v solárnom automobile a jej fungovaním.
Kľúčové slová:
Solárny automobil, akumulátorová jednotka, poistky, olovený akumulátor, nabíjacie a vybíjacie krivky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene