Jun 4, 2020   2:05 p.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Hallon, PhD.
Identification number: 2068
University e-mail: jozef.hallon [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Specialty of EMC measurements of large systems
Written by (author):
Department:
Department of measurement (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov
Summary:Predkladaná dizertačná práca je ťažiskovo orientovaná na skúmanie rôznych vplyvov súvisiacich s konfiguráciou testovaného zariadenia, ktoré ovplyvňujú validitu skúšok odolnosti voči vysokofrekvenčnému rušivému elektromagnetickému poľu. Faktor konfigurácie meracieho pracoviska je dôležitý v prípadoch, keď nemôžu byť splnené všetky podmienky na vytvorenie normou predpísanej konfigurácie testovaného zariadenia, čo je typické pre rozsiahle systémy EMC. V práci je ukázané, že pri posudzovaní vplyvu konfigurácie meracieho pracoviska zohrávajú dôležitú úlohu vlastnosti externej kabeláže testovaného zariadenia spolu s nadväzujúcimi káblovými rozhraniami. Z hľadiska návrhu metód analýzy autor posudzuje správanie externej kabeláže v elektromagnetickom poli ako pôsobenie poľa na všeobecné prenosové vedenie. Niekoľkými nezávislými metódami analyzuje, ako rôzne modifikácie ožarovaného vedenia ovplyvňujú hodnotu indukovaného prúdu tečúceho rozhraním. Získané výsledky vo forme manuálu určeného pre meracích technikov testovacích laboratórií zhŕňajú konštatované najpodstatnejšie závery pre zvýšenie validity skúšok odolnosti voči elektromagnetickému poľu.
Key words:
elektromagnetická kompatibilita, rozsiahly systém, validita skúšky odolnosti

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited