21. 11. 2019  16:59 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Hallon, PhD.
Identifikační číslo: 2068
Univerzitní e-mail: jozef.hallon [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov
Autor: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracoviště: Katedra merania (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca je ťažiskovo orientovaná na skúmanie rôznych vplyvov súvisiacich s konfiguráciou testovaného zariadenia, ktoré ovplyvňujú validitu skúšok odolnosti voči vysokofrekvenčnému rušivému elektromagnetickému poľu. Faktor konfigurácie meracieho pracoviska je dôležitý v prípadoch, keď nemôžu byť splnené všetky podmienky na vytvorenie normou predpísanej konfigurácie testovaného zariadenia, čo je typické pre rozsiahle systémy EMC. V práci je ukázané, že pri posudzovaní vplyvu konfigurácie meracieho pracoviska zohrávajú dôležitú úlohu vlastnosti externej kabeláže testovaného zariadenia spolu s nadväzujúcimi káblovými rozhraniami. Z hľadiska návrhu metód analýzy autor posudzuje správanie externej kabeláže v elektromagnetickom poli ako pôsobenie poľa na všeobecné prenosové vedenie. Niekoľkými nezávislými metódami analyzuje, ako rôzne modifikácie ožarovaného vedenia ovplyvňujú hodnotu indukovaného prúdu tečúceho rozhraním. Získané výsledky vo forme manuálu určeného pre meracích technikov testovacích laboratórií zhŕňajú konštatované najpodstatnejšie závery pre zvýšenie validity skúšok odolnosti voči elektromagnetickému poľu.
Klíčová slova:elektromagnetická kompatibilita, rozsiahly systém, validita skúšky odolnosti

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně